İstihdam nedir?

istihdamEkonomide birçok kaynak mevcuttur; sermaye, işgücü, gayrimenkul, vb. Bu kaynaklardan işgücünün ekonomik döngüye dahil edilmesi olayına “istihdam” denir. Ekonomik döngü ile kasıt ise; mal ve hizmetlerin üretimi ile başlayıp, tüketiciye ulaşana kadar gerçekleşen süreçlerin tamamıdır.

İnsan kaynağı, üretimin olmazsa olmazıdır. Her geçen gün teknolojinin daha fazla üretime dahil olduğu gözlenmekle beraber; insan kaynağına olan ihtiyaç her dönem baki kalacaktır.

Bu nedenle, istihdam politikalarının sağlıklı bir şekilde yapılandırılıp, uygulanması önemlidir. İstihdam üç şekilde ele alınır:

  • Tam İstihdam
  • Eksik İstihdam
  • Aşırı İstihdam

Tam istihdam, ideal olan yapıdır. Buı yapıda, ihtiyaç duyulan kadro ve istihdam edilen iş gücü sayısı birbirine denktir ve iş gücünün kapasitesinin tam olarak kullanımı söz konusudur.

Eksik istihdam, sorunlu istihdam şekillerinden biridir. Burada kadro ihtiyacını karşılamayan bir iş gücü sayısı ve kapasitesi tam olarak kullanılamayan insan kaynağının varlığı söz konusudur.

Aşırı istihdam; bir diğer sorunlu istihdam şeklidir. Kadro ihtiyacının çok üstünde iş gücünün varlığı ve iş gücünün kapasitesinin aşırı zorlanması söz konusudur.

Geçici süreler için, aşırı istihdam ve eksik istihdam şekilleri oluşabilmektedir. Bu da normaldir. Ancak, sağlıklı bir istihdam politikasında bu durumların devamlılığına izin verilmez. Tam istihdamın sağlanması için gerekli adımlar atılır. İnsan kaynağının verimini artırmaya yönelik tedbirler unutulmamalıdır ki, ekonominin can suyu kadar önemli adımlardır. Bu nedenle de asla gözardı edilmemelidirler.

Sağlıklı istihdam politikalarının kurulabilmesi için öncelikle ihtiyaç analizinin doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. İhtiyaç analizinin sonuçlarına göre de beklenti analizi yapılmalı, ihtiyaç duyulan profiller net şekilde oluşturulmalıdır. Bu profiller oluşturulduktan sonra ise kritik adım işe alım süreçleridir. İşe alımlar profesyonel bir ekip ile çağdaş metodolojiler eşliğinde gerçekleştirilmelidir. Bu kapsamda gereken tüm süreçlerin outsource edilmesi mümkündür.

Bir Cevap Yazın