Konteyner nedir?

konteynerKonteyner, uluslararası yük taşımacılığında kullanılan, mevzuatla belirlenmiş standart taşımacılığın en önemli ögelerinden olan büyük çelik kutu şeklindeki yapılardır.

 ISO 6346 adı verilen standartlarla belirlenmiş ölçülere uygun şekilde farklı büyüklüklerde olması mümkün konteynerların çeşitleri şu şekildedir:

 • Standart 20 feet
 • Standart 40 feet
 • Standart high cube 40 feet
 • Open top 20 feet
 • Open top 40 feet
 • Reefer 20 feet
 • Reefer 40 feet
 • Flat rack 20 feet
 • Flat rack 40 feet
 • Collapsible flat rack 20 feet
 • Collapsible flat rack 40 feet
 • Platform 20 feet
 • Platform 40 feet

Burada 20 feet ve 40 feet olarak verilen ölçüler konteynerlerin uzunluklarını ifade eder. Enleri ve yükseklikleri ise 8 feet’tir. Son dönemde high-cube adı verilen büyük konteyner üretimi ve kullanımı da söz konusu olmaya başlamıştır.

Bu ölçülerdeki konteynerlerin birleştirilerek farklı ebatlarda kombinasyonların yaratılması da mümkündür. Konteyner kapasitesini belirtmek için TEU adı verilen birim kullanılır. Bu birim 20 foot konteyner adedini ifade eder.

Konteynerlerin cinsini ve niteliklerini taşınacak olan ürün belirlemektedir. Kolay bozulan bu yüzden de soğuk tutulması gereken ürünlerin taşınması söz konusu ise soğutmalı konteynerler; dökülebilen sıvı ürün söz konusu ise tankerli konteynerler gibi farklı tipte konteynerler mevcuttur.

Konteynerler taşımacılık dışında çok fazla alanda kullanılmaz. Ancak, yüksek miktarda çelik içeren (yaklaşık 3.5 ton) bu ürünlerin eritilebilmesi için çok fazla enerjiye ihtiyaç olduğundan, eritilerek dönüştürülmekten ziyade, barınma, vs. amaçlı olarak kullanımları sıklıkla söz konusudur. Özellikle, deprem, sel, vb. afetlerden sonra acil barınak temini amacıyla yaygın bir kullanım söz konusudur. Sağlamlığı nedeniyle barınma amaçlı kullanıma oldukça uygundurlar. Şantiyelerde de aynı amaçlı kullanımları yine sıklıkla rastlanılan bir kullanım şeklini teşkil etmektedir.

Bir Cevap Yazın