Televizyonu kim icat etti?

Eski Yunanca uzak anlamındaki “tele” ve Latince görmek manasındaki “visio” sözcüklerinin birleşmesiyle oluşan televizyon sözcüğü, her ne kadar Türk Dil

Devam