Bebekler televizyon izlemeli mi?

tvBebeklere televizyon izlettirilmesi konusunda uzmanlar, özellikle iki yaş altındaki bebekler yönünden kesinlikle olumsuz düşünceye sahipler. Bu yaşlarda bebeklerin televizyon karşısında devamlı şekilde tutulması ve televizyon seyretmelerinin yanlış olduğunu söylerler. Uzun süre televizyon karşısında kalan bebekler açısından bilişsel gelişimin daha yavaş sürede olmakta ve bebeklerin konuşması da gecikmektedir.

Bebeklerin düzenli televizyon seyretmesi halinde gelişimleri yavaş olur

Her gün yaklaşık olarak bir saat televizyon seyreden bebekler, televizyon izlemeyen bebeklerle kıyaslandığında daha yavaş bir gelişim süreci gösterirler. Bu yüzden uzmanlar özellikle anne ve babaları bu konuda uyarır. Bebeklerin televizyon seyretmek yerine her zaman konuşmaya teşvik edilmesi ve oyun oynamak için teşvik edilmesi gerekir. Kendileriyle sürekli olarak ilgilenilen bebekler, çok daha hızlı bir şekilde bilişsel gelişimlerini tamamlayabilir. Bu gelişim anne ve baba tarafından bile rahatlıkla izlenebilir. Genellikle anne ve babalar bebeklerin daha uslu durmasını sağlamak için, televizyon karşısına alarak bebeklerini oturtur. Ancak bebeklerinin daha sağlıklı gelişmesini desteklemek için bu davranıştan sakınmaları tavsiye edilir.

Bebeklerin televizyon izlemesi otizm gibi gelişimsel geriliğe sebep olabilir

Günümüzde maalesef bebeklerin büyük bir çoğunluğu uyanık oldukları dönemin çoğunu televizyon karşısında geçirir ve bu durum onların ruhsal ile zihinsel gelişimleri olumsuz etkiler. Uzunca süre bebeklerin televizyon karşısında bırakılması, onlara reklam ve müzik kliplerini sürekli izlettirme ve bunun devamında otizm benzeri olan ağır gelişimsel geriliğin ortaya çıkmasına etken olabilir. Özellikle sürekli televizyon seyreden iki yaşın altındaki çocukların dil gelişimi olumsuz etkilenir, sesli ve sessiz iletişimi, gülümsemesi gibi başka kişilerle olan sosyal iletişimleri, onlarla göz teması ve öğrenme kapasiteleri diğer yaşıtlarıyla kıyaslanırsa, belirgin şekilde geride kalır.

Otizm rahatsızlığı çocuklarda 2-3 yaş öncesinde belirti vermeye başlar, beynin kimyasal dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkan ve toplumda yaygın olarak izlenen gelişimsel bir bozukluktur. Günümüze kadar otizm ve televizyon izleme arasında nedensel bir bağlantı bulunduğu bilimsel olarak tam olarak kanıtlanmamıştır. Ancak toplumda üç yaş altında olan ve televizyon karşısında daha uzun süre kalan bebeklerin otizm benzeri olan bazı belirtileri gösterdiği bilinmektedir. Bu durumda kalan bebekler daha az göz teması kurar ve kucağa alınmayı pek hoş karşılamaz. Başka insanlarla sosyal iletişimleri ve sosyal becerileri daha zayıftır. Tüm çevresindekilere karşı ilgisiz bir tavır içinde olurlar, kalabalık ortamların içerisine girmeyi sevmezler. Kendi yaşıtları olan çocukların severek oynadığı oyuncaklara bile yeterli ilgiyi göstermez, zıplama, sallanma, el çırpması, kuş gibi kanat çırpma gibi hiç beklenmeyen davranışlar sergilerler.

Bu yüzden bebeklerin iki yaşından evvel televizyon seyretmelerine aileleri engel olmalıdır. Bu yaştaki bebeklerin ruhsal ve fiziksel gelişimleri televizyon nedeniyle olumsuz etkilenir ve dil gelişimleri gecikir.

Bebeklerin televizyon seyretmesi iletişimi zedeleyebilir

Bebeklerde ilk dönemlerden sonra karşılıklı ilişki kurulmalı, koklama, görme, işitme, koklama duyuları sayesinde deneme yanılma yolu ile kendi deneyimlerini zenginleştirmeye, kendi becerilerini keşfetmeye ihtiyaçları bulunur. Bu dönemde bebeklere yeterince ilgi gösterilmeli, bebeklerle daha uzun zaman geçirilmelidir. Oyun için ayrılan zamanlar ise, farklı oyuncaklarla, müzikler, kitaplar ve diğer materyallerle zenginleştirilerek değerlendirilmelidir.

Bazı zamanlarda bebeklerinde kendilerini keşfetmeleri aile tarafından desteklenmeli. Siz çok özenle seçseniz de, bir televizyon programı tek yönlü olarak bir iletişim sağladığından bebeklerin desteklenmesini, kendileri üzerinde deneme yapmalarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaz. Bu bireyin en temel ihtiyacı sayılan iletişimin kısırlaşmasını sağlar, hatta bazen iletişimin zedelenmesine bile sebep olabilir.

Bebekler ne zaman televizyon izleyebilir?

Bunun için en önemli faktör bebeğin ileri yaşlarında televizyon sayesinde ortaya çıkacak duygusal ve sosyal eksikleri telafi edebilecek olan okul ve arkadaş çevresinde olan kişilere bir alternatif durumuna gelmemesidir. Bebekler iki yaşından sonra süre kısıtlamasıyla, dil gelişimlerinin engellenmeyecek şekilde, annesiyle beraber etkileşim içinde televizyon izleyebilir.

Bir Cevap Yazın