Kitle iletişim araçlarının etkisi nedir?

Kitle iletişim araçları, hepimiz için hayatımızın birer parçası haline gelmiştir. Bu haliyle olumlu etkileri olduğu gibi hayatımız üzerinde olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Televizyon, radyo ve gazetenin girmediği ev yok gibidir artık.Günlük hayatımızda son derece önemli bir yer tutan kitle iletişim araçlarının hem birey hem de toplum üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu söylemek gerekir. Kitle iletişim araçları içerisinde e çok tercih edilen televizyondur. aaa
İnsan hayatında son derece önemli ve çok etkili olan kitle iletişim araçlarının bir çok işlevleri vardır. Bu işlevler, motivasyon, habercilik, toplumsallaştırma, tartışma, diyalog, kültürel geliştirme, eğitim, eğlence ve bütünleştirme işlevleridir. Bu işlevlerden habercilik işlevi, kitle iletişim araçlarının en temel ve en bilinen işlevlerden biridir. Bu aracın ana işlevi bilgi aktarma işlevi olarak da değerlendirilebilir. Toplumsallaştırma işlevi ise, bireylerin bir arada yaşamalarının sağlanabilmesi için toplumsal değerlerin yani kültürün, yayınlar aracılığı ile alıcılara bütün özellikleri ile birlikte iletilmesidir. Toplumsallaştırmaya bağlı olarak kitle iletişim araçları içinde yaşadığımız toplumun amaçları çerçevesinde çeşitli değerleri canlı tutar, yüceltir ve motivasyonunu gerçekleştirir. Diğer önemli bir işlevde tartışma ve diyalog işlevidir. Bu işlev toplumun çıkarlarını korumak, bu çıkarlar doğrultusunda hareket edilip edilmediğini göstermek açısından önemlidir.

Eğitim işlevi ile toplumsallaştırma işlevi birbiriyle ilişkilidir. Kitle iletişimi araçları ile bütün toplumun eğitilmesi amaçlanır. Kitle iletişim araçlarının bir diğer önemli olan işlevi ise eğlendirmedir. İnsanların günlük yaşamlarından daha hoşnut olmaları için gerekli olan bir işlevdir. Her insanın eğlenmeye ihtiyacı vardır.

Kitle iletişim araçları, kişilerin yaşadıkları toplum ile bütünleşmesinde, toplumun birer parçası olmalarında, toplumun kültürel değerlerini benimsemelerinde ve bu değerlere yeni değerler eklemelerinde, inanç, tutum ve davranışlarındaki değişmelerde büyük rolü vardır. Bu etkileşim kişiden kişiye çeşitli sebepler nedeni ile farklılık göstermektedir. Kitle iletişim araçlarının ortak noktası insanların düşüncelerini etkileyerek onları belli bir senteze kavuşturmak ve insanlara ortak bir davranış biçimi kazandırmaktır.
Genellikle insanlar, aile, okul ve arkadaş grupları içerisinde sosyal bir varlık olarak kendilerine yer bulamayabilirler. Bu durumun oluşmasında kitle iletişim araçlarının etkisi çok önemlidir. Maalesef internet bu konuda ciddi bir etkiye sahiptir. Kişiler asosyal bir kimliğe bürünmektedirler. Toplumun birer parçası olduklarını unutmaktadırlar. Bu açıdan internetin son derece olumsuz etkileri olduğunu söyleyebiliriz.

Kitle iletişim araçları insanlar üzerinde hem olumlu, hem de olumsuz etkiye sahiptir. Etkinin şekli kişinin durumuna göre değişiklik göstermektedir. Eğer bu etki bireyin değerleri ile örtüşüyorsa daha çok etkili olur.

Kitle iletişim araçları, insanların ufuklarını genişletip hayata daha güzel bakmalarını sağlayabilmektedir. İnsanlar içinde bulundukları dar alandan çıkarak daha evrensel bir boyuta sahip olmaktadırlar. Modern toplumun birer üyesi olmaktadırlar. Kişi özellikle gördükleri yaşadıkları ile mukayese etme fırsatını yakaladığından daha doğru değerlendirmeler yapabilmektedir. Ancak kişilik zafiyeti varsa kitle iletişim araçlarından olumsuz şekilde etkileyebilmektedir.

Kitle iletişim araçları, insanlar arasındaki ilişki ve etkileşimi azaltmış ve zayıflatmıştır. Daha çok televizyon, insanların boş zamanlarında birbirleriyle iletişim kurmalarına ve fikir alışverişinde bulunmalarına engel olmaktadır. Ayrıca insanların kendi sorunlarına ilişkin çözümler üretmesine engel olmaktadır. Uzun süre takip edilir ise sağlık sorunlarına ortaya çıkabilir. Kitle iletişim araçlarının kişilerin ahlaki yapısına uygun değilse bireyin dejenere olmasına sebep olur.
Kitle iletişim araçları amaçlarına uygun kullanılıp ve bireylerde bundan doğru şekilde faydalanırsa ancak olumlu bir etki yaratabilir.

One thought on “Kitle iletişim araçlarının etkisi nedir?

  • 23 Eylül 2014 tarihinde, saat 09:56
    Permalink

    süper

    Yanıtla

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: