Petrol nasıl oluşur?

Temel yapı taşı hidrokarbon olan ve insanlık tarihinin günümüzde geldiği konuma büyük katkısı olan petrol; yoğun kıvamlı, damıtılmamış ve yeraltında

Devam