Emtia nedir?

Emtia, Arapça kökenli bir kelime olup, “mal” manasını taşıyan “meta” kelimesinin çoğulu anlamına gelmektedir. Emtia kavramı kısaca “ticari mal” olarak tanımlanır. Ekonomik terminolojide emtia, ticari anlamda kullanılan ve bir ticari değeri olan her türlü mal ve ürüne verilen global isimdir. Mal ve ürün dendiğinde genelde nihai mal ve üründen ziyade nihai ürüne girdi teşkil eden ara ürünler ve hammaddeler algılanmaktadır. Örneğin; bakır, altın, gümüş, petrol, platin, buğday, pamuk, kahve, kömür, şeker, mısır, kurşun, soya fasulyesi gibi ürünlere “emtia” denir.

Emtia

Emtia değiş tokuşu, emtia alım satımı için kuralları olan, belirli bir disipline sahip, profesyonel bir ortam temin etmek adına “emtia borsaları” oluşturulmuştur. Emtia borsası; emtia alım satımının gerçekleştiği piyasadır. Emtia, bu piyasaların yatırım enstrümanlarını teşkil etmektedir. Türkiye’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) kayıtlı 133 adet emtia piyasası mevcuttur.

Emtia borsasında fiziki olarak alınan satılan bir ürün yoktur. Emtia fiyatlarındaki değişimlere dayalı varsayımlar ile elde edilen kar ve zararın oluştuğu bir piyasa ve yatırım platformu söz konusudur.

Bir Cevap Yazın