Marjinal ne demektir?

marjinalMarjinal, en kısa tanımı ile “aykırı” demektir. Alışılmışın dışında olan, toplumdaki tarzın dışında yaşam biçimi olan, çoğu zaman uçlarda yaşayan kişilere “marjinal” denir. Marjinal tanımlamasına maruz kalan kişiler, toplum dışına itilmiş kişiler değildir. Bu kişiler; toplumla birlikte yaşamayı başarabilen, ancak geleneksel kalıpların dışında kalarak, farklılaşan, ilgi çeken, sıradışı kalan bireylerdir.

Marjinal kelimesi bu anlamı dışında, çok farklı alanlarda, çok farklı manalarda da kullanılabilmektedir. Örneğin; ekonomide marjinal fayda gibi çok bilinen bir terimin içinde kullanılmaktadır. Marjinal fayda, tüketimdeki marjinal bir değişimin, yani ilave küçük bir tüketimin, malın toplam faydasında neden olduğu artışa verilen isimdir.

Matematik alanında da marjinal kelimesine rastlamak mümkündür. Birimleri matematiksel anlamda değişken olabilen olgulara “marjinal” tanımlaması yapılmaktadır.

Bir Cevap Yazın