Güneş enerjisi nedir?

sollarGüneş enerjisi, güneş ışığından yararlanılarak üretilen enerjiye verilen addır. Güneş enerjisine, güneş erkesi de denir. Enerjinin kaynağı güneşin çekirdeğinde gerçekleşen füzyon ile ortaya çıkan ışınım enerjisidir. Bu enerji, güneşten dünyamıza kadar gelebilen ve dünyamızda enerji kaynağı teşkil edebilen güçte bir enerjidir. Ancak tabiki mesafeden kaynaklı, enerjinin şiddetinde azalma olmaktadır. Dünyanın dışında 1370 W/m2 olan enerjinin şiddeti dünyada en fazla 1100 W/m2 olmaktadır. Enerjinin şiddetindeki  bu düşüş dünyadaki kullanım için bir yetersizlik değildir, zira enerjinin dünyaya ulaşan kısmı ihtiyacın kat kat fazlasını teşkil etmektedir.

Güneş enerjisi ile ilgili problem enerjinin miktarı ya da şiddeti değil, kullanılabilir hale dönüştürülmesi olmuştur. Bu alanda son dönemlerde çok fazla çalışma gerçekleştirilmekte, önemli sonuçlar elde edilmektedir.

Güneş enerjisinden yararlanım amacı ile yapılan çalışmalar iki boyutta gerçekleştirilmektedir:

  • Güneş enerjisinin direkt ısı kaynağı olarak kullanılması,
  • Güneş enerjisinden elektrik üretimi yapılması.

Isı amaçlı kullanımlarda ortam ve su ısıtılması yapılır. Bu şekilde kullanımın gerçekleşebilmesi  için bir tane güneş enerjisi paneli ve bir depo bulunmalıdır.

Güneş enerjisi uygulamalarının en sık görülenlerindan bazıları şu şekildedir:

  • Düzlemsel güneş kollektörleri: Eviçi kullanım için sıcak suyun sağlanması amacı ile kullanılan güneş enerjisi sistemleridir. Ülkemizde en yaygın kullanılan uygulama budur.
  • Güneş enerjisi santralleri: Elektrik üretimi için kullanılmaktadırlar. Dev aynalar ile bir odakta çok yüksek bir ısı elde edilir ve bu ısı elektrik üretiminde kullanılır. Çok yaygın kullanımları henüz bulunmamaktadır.
  • Güneş ocakları: Çanak veya kutu şeklinde yapılar ile güneş ısısının toplandığıı sistemlerdir.

Güneş enerjisi uygulamalarından bazı diğer başlıklar, güneş havuzları, güneş bacaları, su arıtma sistemleri, kurutma sistemleri şeklindedir

“Fotovoltaik pil” adı verilen güneş pilleri de oldukça ileri bir teknolojik kazanım olmuştur. Güneş pillerinden elde edilen enerji kurulan sistemin hacmine bağlı olarak birkaç kW’dan birkaç MW’a kadar değişik şiddetlerde olabilmektedir.

Bir Cevap Yazın