Getto nedir?

Getto, İbranice kökenli bir sözcüktür.  Bir ülkede yaşayan azınlık kesimin bir araya toplanarak oluşturduğu bölüme getto ya da geto denir. Şehre gelen yabancıların gözlem altında tutulması amaçlı belli bir mahalleye yerleştirilmesi de yine bir getto oluşumudur. Genelde bu bölgelerde oldukça kötü yaşam koşulları hâkimdir. Üç tip getto vardır: kapalı gettolar, açık gettolar ve imha gettoları.

Getto, II. Dünya savaşı sırasında Almanların, Yahudi nüfusunu bir araya toplayarak, kötü koşullarda yaşamak zorunda bıraktığı dışarıya kapalı olan şehir semtleridir. Bu gettolar Yahudi ırkını diğer Yahudi olmayan nüfustan ayırmak amaçlı idi.

Avusturya İmparatoru V.Charles’a kadar birçok yetkili, 16. ve 17. yüzyıllarda Yahudiler için Frankfurt, Roma, Prag ve diğer şehirlerde gettolar oluşturma emri vermiştir.

Alman işgalciler Polonya’da ki ilk gettoyu Piotrków Trybunalski’de 1939 yılı ekim ayında kurdu. Almanlar sadece Polonya ve Sovyetler Birliği’nde en az bin getto kurdu.

Yine Batı Avrupa ülkelerine çalışmak amaçlı göçen işçilerin kaldıkları mahallelerde getto olarak anılmaktadır.

Ülkeler, bir zaman sonra yasalarca getto oluşumlarını engellemiş olsa da; sosyal yaşam şartları gettoların oluşmasına ve yaşamasına imkân tanımıştır.

Tarihe bakacak olursak, Adolf Hitler önderliğindeki Aryan ırkının, alt ırk olarak görülen Yahudi ırkına mensup kişileri zoraki sürülme ile ayrı bir mahalleye yerleştirmesi getto oluşumuna örnektir.

Günümüzde, ABD’de yaşayan zencilerin diğer insanlardan ayrı olarak sığınma amaçlı, bir arada ve “zenci mahalleleri” diye adlandırılan bölümde oturmaları yine bir getto yerleşim alanı örneğidir.

Bir Cevap Yazın