Dilekçe nasıl yazılır?

dilekceYasal prosedürlerin birçoğu talep ve beklenti ile ilgili niyetin yazılı beyanı ile başlamaktadır. Bu yazılı beyanın verilebilmesi için kullanılan araç dilekçedir. Dilekçeler belirli bir formatta yazılırlar; formatın dışındaki dilekçelerin işlem dışı kaldığı kurumlar söz konusudur. Bu sebeple, her birey dilekçenin nasıl yazılması gerektiğini biliyor olmalıdır.

Dilekçe yazımı ile ilgili ana adımları şu şekilde sıralayabiliriz:

Başlık: Başlık kısmı dilekçenin muhatabı olan resmi kurumun adından oluşmaktadır. Bu kısım BÜYÜK HARFLER ile yazılır. Kurumun bulunduğu il de hemen başlık altında sağ kısımda yer alır.

Beyan metni: Dilekçenin yazılma sebebi olan konu kısa ve net bir şekilde, anlaşılır bir sadelik ile yazılır. Küçük harfler ile yazılan bu kısmın özel bir formatı ve dili olmamakla birlikte, resmi bir kuruma hitaben yazıldığı unutulmamalı, kullanılan dil formal olmalıdır.

Son cümle: Her dilekçenin son cümlesi standarttır: “Gereğini arz ederim.” Bu cümle, beyan metni ile ilgili beklentilerinize ilgili resmi kurumdan bir yanıt verilmesini beklediğinize dair bir saygı cümlesidir. Dilekçede bir beklenti yok ise şayet, bir durumun yetkili makamların bilgisine sunulması söz konusu ise “Bilgilerinize arz ederim.” şeklinde son cümle yazılır.  Formal dilde ast konumda makamlar, üst konumdaki makamlardan olan beklentilerini formal dilde “arz ederim” şeklinde ifade ederler. Üst makamlar ise denk ve ast makamlardan beklentilerini “rica ederim” şeklinde ifade ederler.

Tarih: Dilekçenin kaleme alındığı tarih, en son cümlenin hizasında veya bir alt satırda, satırın en sağ kısmında yer alır.

Ad-Soyad-İmza: Yazının sonunda muhakkak imza ve adınız -soyadınız yer almalıdır. Bir dilekçede birden fazla imza olmamalıdır. Aynı konuyu paylaşan taraflar ayrı dilekçeler ile başvuru yapmak durumundadırlar.

Adres: Dilekçe yazan tarafa sonucun ve yanıtın iletilmesi amacıyla önem arz eden iletişim bilgileri de muhakkak dilekçede yer alıyor olmalıdır.

Ekler: Dilekçe konusu ile ilgili olarak sunulan belgeler söz konusu ise dilekçenin en alt kısmına “EKLER:” başlığı altında sıra numarası ile bu belgelerin isimleri yazılır ve belgeler dilekçeye eklenir.

Dilekçe çizgisiz A4 boyutunda kağıda yazılır ve kesinlikle arka kısmı kullanılmaz, çok uzun dilekçeler tercih edilmemekle birikte gerekli ise ikinci kağıt kullanılmalıdır.

Bir Cevap Yazın