Koruyucu aile nedir?

koruyucu aileKoruyucu aile; çeşitli sebeplerden ötürü öz ailesi yanında kalması ve bakılması mümkün olmayan çocukların; kendi aileleri içinde bakılması ve yaşaması için gerekli ortamı sağlayan kişilere verilen isimdir. Ülkemizde koruyucu aile müessesesi T.C. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkisinde ve koordinasyonunda uygulanmaktadır.

Korucu aile rolünü taşıyabilmek adına ilgili Kurum tarafından belirlenmiş koşullar mevcuttur. Bu koşulları haiz olmayan kişiler korucu aile olarak rol alamazlar. Zira, kendilerine emanet edilecek
ülkenin geleceği olan çocukların güvenliklerinin ve her türlü yararlarının gözetilmesi esastır.

Ülkemiz kanunlarına göre;

  • T.C. vatandaşı olan ve sürekli olarak bu ülkeden ikamet etmekte olan,
  • 25-65 yaşları arasında olan,
  • Düzenli bir geliri olan,
  • Çocuğun öz ailesi olmayan,
  • En az ilkokul mezunu olan

kişiler koruyucu aile olabilmek için başvuru yapma hakkına sahiptirler. İlgili kurum tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler
neticesinde uygun görülmeleri halinde de koruyucu aile statüsüne sahip olabilmektedirler.

Koruyucu aile kavramının aşağıda belirtilen şekillerde farklı içerikleri ve uygulamaları söz konusu olmaktadır:

Akraba ve yakın çevre koruyucu aile uygulaması: Çocuğun kendi ailesi olmamakla birlikte kan bağı olan kişiler ya da çok yakın çevreye mensup kişilere koruyucu aile rolünün verildiği uygulamalardır.

Geçici koruyucu aile uygulaması: Birkaç gün ya da en fazla bir ay süresince koruyucu aile rolünün, acil bir durumda ya da henüz koşullar oluşturulmadan oluşan mecburiyetler neticesinde, konu ile ilgili eğitim almış kişilere mükellefiyet kılındığı koruyucu aile uygulamasıdır.

Süreli koruyucu aile uygulaması: Öz aile ile kalması kısa vadede mümkün olmayan çocuklar içim oluşturulmuş koruyucu aile uygulamasıdır.

Uzmanlaşmış koruyucu aile uygulaması: Özel bakım gerektiren çocuklar için konuya dair tüm lisansları almış kişilerce gerçekleştirilen koruyucu aile uygulamasıdır.

Koruyucu aile uygulaması resmen bir evlat edinme hali değildir. Evlat edinmede çocuğun velayeti koruma görevini yürüten kişilere mahkemelerce verilmekte olup, koruyucu ailede velayet devrei söz konusu değildir.

Bir Cevap Yazın