Telekomünikasyon nedir?

Fransızca bir kelime olan telekomünikasyon, tüm bilgi çeşitlerinin elektromanyetik akım kullanılarak transfer edilmesi manasına gelmektedir. İnsanoğlu 18. yüzyıla kadar birçok farklı yöntem ile iletişim kurmuşsa da, Avrupa’da yaşanan bilimsel gelişmelerin neticesinde elektromanyetik dalgaların keşfedilmesi ve takip eden dönemde birçok bilimadamının bu konuda araştırma yapması iletişimin “küresel” hale gelmesini sağlamıştır. Günümüzde dünya üzerindeki herhangi bir yerden saniyeler içerisinde dünyanın diğer ucuyla iletişim haline geçmek insanlar için normal olsa da, yüzyıllar boyunca yazılı iletişim araçları ile haberleşen insanoğlunun günümüzdeki teknolojik donanıma sahip olması büyük bir gelişmedir.

Yazı, resim veya sesin radyo dalgaları aracılığı ile taşınabilmesi insanlar kadar toplumların da küreselleşmesi ve birbirlerini daha yakından tanımasını sağlamıştır. Telekomünikasyon sayesinde farklı toplumlar hakkında daha geniş bilgi sahibi olan insanlar için “uluslararası ilişkiler” önemli bir alan olmuş ve böylece günümüzde kullanılan “küreselleşme” başlığı altındaki birçok kavram da şekillenmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti döneminde başlayan telekomünikasyon çalışmaları, 1840 yıllarına kadar giden bir geçmişe sahiptir. 1855 yılında Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılan posta ve telgraf sistemi, zaman içerisinde gelişerek ülkenin birçok yeri ile hızlı iletişim kurulabilmesini sağlamıştır.

Bilginin telekomünikasyon araçları ile geniş içerikli olarak hızlı bir şekilde iletilmesi, insanların hayatında sosyal açıdan da birçok yenilik getirmiştir. Günümüz insanı akşam saatlerinde evinin konforunda televizyon izlemeyi bir alışkanlık haline getirmiştir. Televizyon hala en güçlü telekomünikasyon aracı olarak görülmekte ve kitleler üzerinde büyük etkisi olan bir iletişim aracı olarak tanımlanmaktadır. İnsanların televizyon karşısında geçirdiği vakit arttıkça devletler dahi bu telekomünikasyon aracıyla yakından ilgilenir hale gelmiş ve böylece telekomünikasyon siyaset için de önemli bir alan olmuştur. 1911 yılında İngiliz firmasının altyapısını sağladığı telefon ağı sayesinde anında haberleşme dönemiyle tanışan ülkemiz insanları, 20. yüzyılın sonuna kadar birçok gelişime tanıklık etmiştir.

Günümüzde firmalar için de oldukça büyük bir gelir kaynağı olan televizyonlar, önemli bir ticari değeri temsil etmektedir. Dünya genelinde milyarlarca dolarlık bir endüstri haline dönüşen telekomünikasyon sektörü, yüz binlerce insanın çalıştığı ve hemen hemen herkes tarafından kullanılan bir alandır. Gelişimine ara vermeden devam eden telekomünikasyon sektörü, gelecekte de yeni teknolojik gelişmeler ile büyümesini daha da hızlandıracaktır.

 

 

Bir Cevap Yazın