Su arıtma cihazı nedir?

su aritma cihaziSon dönemde damacana sular hakkında çıkan olumsuz haberler, tüketicileri farklı arayışlara itmeye başlamıştır. Damacana suyun haricinde içme suyu teminine yönelik bir başka seçenek olan “su artıma cihazları”da bu yönlenmenin sonucunda yeniden gözde cihazlar arasına girmiştir. Peki nedir su artıma cihazı ve nasıl bir mekanizmaya sahiptir?

Su arıtma cihazı; kısaca sudaki yabancı ve zararlı maddeleri ayrıştırarak içilebilir saf su teminine yarayan cihazdır. Bir nevi filtreleme aracıdır. Burada ayrıştırılan maddeler ise iki gruptur; tuz; diğer maddeler.

Tuzun ayrıştırılmasına yönelik kullanılan teknolojiler şu şekildedir:

 • Düşük Basınç ile Buharlaştırma Yöntemi
 • Ters Ozmoz Yöntemi
 • Elektrodializ Yöntemi
 • Multi-efekt Artıma Yöntemi
 • Havuz Tipi Damıtma Yöntemi

Tuzun ayrıştırılması dediğimizde, akla gelen ilk su kaynağı denizdir. Bu tarz yöntemler ile deniz suyundan içme suyu üretimi gerçekleşebilmektedir.

Tuz haricinde sudaki diğer yabancı maddelerin ayrıştırılması kapsamında uygulanan yöntemler ise şu şekildedir:

 • Nanofiltrasyon Yöntemi
 • Ultrafiltrasyon Yöntemi
 • Ultraviyole Su Filtreleme Yöntemi
 • Aktif Karbon Su Arıtma Yöntemi
 • Su Yumuşatma Yöntemi
 • Demineralizasyon Yöntemi
 • Kum Filtresi ile Arıtma Yöntemi
 • Ters Ozmoz ile Arıtma Yöntemi

Her ne kadar son dönemlerde popülariteleri artmış olsa da, su arıtma cihazları ile içme suyu temini yönünde halen tereddütler tüketici nezdinde mevcuttur. Ancak, damacana sular ile sıklıkla içme suyu teminine giden kullanıcılar, plastik malzemeden üretilen damacana içindeki sular hakkında çıkan olumsuz ve hatta ürkütücü haberlerle ne yapacağını bilemez hale geldi. Su arıtma cihazları bir seçenek olarak önlerine çıksa da tereddütleri tam olarak gidermek mümkün olmamıştır. Suyun kaynatılması sonrasında tüketilmesi ise sudaki faydalı minerallerin yok edilmesine sebebiyet verdiğinden uzmanlar tarafından tavsiye edilmemektedir.

İçme suyu teminine yönelik tüm seçeneklerde tereddüt ve endişe yaratan bazı detaylar yer alsa da, su arıtma cihazlarının, güvenilir markalar altında ve doğru teknolojiler ile üretilmiş olduklarından emin olunduğunda doğru tercih oldukları da unutulmamalıdır.

Bir Cevap Yazın