Ruh hastalığı nedir?

ruh hastaligi“Ruh” kelimesinin tanımını ele alınan kapsama göre belirlemek gerekmektedir. Dini  manada “ruh”; insanın maddi olan beden tarafının dışında kalan, manevi yanı ve manevi varlığıdır.

Psikiyatri alanında “ruh”; zihinsel faaliyetlerin yönetildiği manevi merkez olarak tanımlanabilir. Bu merkezin bozuklukları ve anomalileri “ruh hastalığı” adı ile psikiyatri dalının konusu haline gelirler.

“Ruh hastası” günlük hayatta birçok kez hakaret amaçlı kullanılan bir tabir olsa da, tıpta karşılığı olan tıbbi bir terimdir. Birçok ruh hastalığı türü mevcuttur. Toplumda herhangi bir psikiyatrik teşhis olmadan günlük hayatlarını devam ettiren birçok ruh hastası mevcuttur. Ancak, bu tarz rahatsızlıkları olan kişiler kendilerini bazı ipuçları ile yine de ele verirler. Öncelikle etki-tepki prensibi içinde ruhsal bozukluk yaşayanlar ölçüyü normal seviyelerde barındıramazlar. Düşük seviye bir etkiye, anormal şekilde yüksek seviye bir tepki verebilmektedirler. Psikolojik durumları değişkendir. Ani ruhsal dalgalanmalar sergileyebilirler. Gelişmelere verilen tepkiler, beklenenin dışında olabilmektedir. Gülünmesi beklenen bir durumda ağlamak, ağlaması beklenen bir durumda ise gülmek gibi. Toplumda sıklıkla rastlanılan ruh hastalıklarının bazıları şu şekildedir:

  • Anksiyete
  • Stres
  • Depresyon
  • Mani
  • Paranoya
  • Panik Atak
  • Şizofreni
  • Nevroz
  • Psikoz, vb.

Ruhsal bozukluklar elle tutulmayan, gözle görülemeyen, kişinin kendisi tarafından da net bir şekilde ortaya konamayan bozukluklar olduğundan, ancak çok ileri bir seviyede su üstüne çıkmaktadırlar ve genelde de sosyal bir bir probleme sebebiyet verilmesi ile anlaşılırlar.

Halbuki en basit bir fiziki rahatsızlıkta olduğu gibi, anormal olduğu hissedilen duygusal tepkilerin bir uzman ile sorgulanması herkes açısından en doğru yöntem olacaktır. Bu şekilde hem kişi fazla yıpranmadan, sosyal bir problem yaşamadan sorunun çözümüne kavuşacaktır, hem de kişinin etrafındaki insanları da yıpratmasının önüne geçilmiş olacaktır.

Sağlıklı bir toplum, hem ruhsal hem de bedenen sağlıklı bireylerden oluşur. Bu kapsamda her birey ruhsal ve bedensel sağlığını sosyal bir sorumluluk olarak da algılamalı, yeterince ilgi gösterip yakından takip etmelidir.

Bir Cevap Yazın