Sır Isaac Newton kimdir?

isaacnewton2-600x824

Isaac Newton 1642 – 1727 tarihleri arasında yaşamış, tarihte bulunan büyük ve ünlü bilim adamlarından biridir. Matematik, astronomi ve fizik alanlarında mühim buluşları olan Newton ayrıca önemli bir bilim dalı olan klasik fiziğin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bulunduğu dönem itibari ile bilime önemli katkıları olan diferansiyel hesaplama ve entegral hesaplama, evrensel çekim kanunu ve Güneş ışığının yapısı ile ilgili yeni buluşları bulunmaktadır. Önemli çalışmalarını birleştirdiği kitapları olan Doğa Felsefesinin Matematik İlkeleri ve Optik adlı eserleridir.

Newton, 17. yüzyılda, ilim dünyasında bazı sıkıntılardan dolayı çözülemeyen problemleri yeni bulduğu buluşu olan diferansiyel hesap ve integral hesabı bulmakla çözmüştür. Diferansiyel ve integral hesabını bulmakla çözülemeyen birkaç problemin çözümünde yardımcı olmuştur. Bunlardan ilk olarak hareket halindeki bir cismin belli noktalarda veya herhangi yerdeki hızını ve ivmesini tespit ettikten sonra aldığı bu ivme ile aldığı mesafeyi bulmak, bir eğrinin teğetinin hesaplanması, gezegenlerin hareketlerinin hesaplanmasında veya birbirlerine olan uzaklıklarının hesaplanmasında kullanılan fonksiyon değerlerinin minimum veya maksimumunu bulunması sorunları bulunmaktaydı. Ayrıca uzunluklar ve alanların hesaplanmasında, hacimler ve sıcaklıklar gibi sürekli değişen niceliklerin değişme oranlarını nasıl bulunacağını tespit etmekte ve günümüzde daha birçok alanda kullanılmak zorunda olunan ve çözüme ulaşamayan problemleri Newton tarafından bulunan diferansiyel hesap ve bunun tam tersi çözüm yöntemi olan integral hesabı ile rahatlıkla tespit edilerek çözüme ulaşmıştır.

Fakat bulduğu diferansiyel ve integral hesabı bulduktan ancak 42 yıl sonra kitabında yayınlamıştır.

Newton’un matematik alanında yaptığı katkılar biri ise kesirli ifadelerin binom açılımını bularak (x-x2)1/2 ve (1-x2)1/2 şeklinde sonsuz diziler yardımıyla izah etmiştir.

Doğa Felsefesinin Matematik İlkeleri kitabında Galilei, hareket problemini eylemsizlik ilkesiyle kökten değiştirmiş ancak problemin gök mekaniğini ilgilendiren boyutu yani dairesel hareket eden gezegenlerin niye dairesel olarak hareket edipte düz bir şekilde gitmezler diye bu soru hala tam olarak açıklığa kavuşmamıştı. Newton bu sorunun cevabını ise, Platon’dan beri bilinen ve Galilei tarafından miktarını ölçtüğü gravitasyonda bulur.

Bu soruyu şöyle cevaplar:  Yer’in çevresinde dolanan ve Ay’ı yörüngesinde tutan kuvvet hangi kuvvet ise aynı zamanda yeryüzünde bir yukarıdan bırakıldığında taşın yere düşmesine neden olan kuvvetle aynı kuvvettir. Bu teoriyi formüle ederek kanıtlamak ister. Bunu da yaparken ilk kez yapay uydu kuramının temel prensibini de açıklamış olur. Newton, çekimin matematiksel ifadesini Kepler kanunlarını kullanarak F = M.m /r olarak formüle eder. Daha sonra gözlemsel bir şekilde bu teorisini kanıtlayan Newton, bunun neticesinde ulaştığı sonuç bütün evreni yöneten tek bir kanun olduğudur. Bu sebepten dolayı da bulduğu bu kanuna evrensel çekim kanunu diğer adıyla yer çekim kanunu ismi verilmiştir.

 

 

 

Bir Cevap Yazın