Uluslararası saat nedir?

ZamanDilimleri-3

20. asır bilim ve teknolojide oluşan gelişmelerle beraber, iletişim ve ulaşım alanında meydana gelen büyük ilerlemeler sayesinde ülkeler arasındaki ilişkilerde ticaret başta olmak üzere daha birçok alanda büyük bir artış meydana gelmiştir. Bu nedenle, Dünya’da uluslararası ilişkilerin düzenlenmesi ve uluslararası saat probleminin oluşturduğu karışıklıkların önlenmesi için bütün ülkelerin de kabul ettiği uluslararası saat düzenlemesine gidilmiştir. Bu yapılan uluslararası saat dilimleri düzenlemesi ile ülkeler arasındaki saat problemleri ortadan kalkmıştır.

Bütün ülkeler tarafından dünya üzerinde bir noktayı başlangıç noktası kabul ederek dünya 24 saat dilimine ayrılmıştır. Meridyenlerin başlangıç yeri olan Londra’nın güneydoğusunda yer alan ve bir kasabası olan Greenwich olarak kabul edilmiş ve uluslararası saat dilimlerinin belirlenmesinde esas alınmıştır. Bu yapılan uygulamaya göre, Greenwich’in doğu ve batısından geçen 7 derece 30 dakika boylamları tespit edilerek saat dilimi oluşturulmuştur. Bu yapılan uygulamayla dünya, doğu ve batı tarafına doğru, güneşin 1 saatte geçişi 15 boylam olarak belirlenerek 15’er derecelik aralıklara ayrılarak 12′şer saat dilimi belirlenmiştir. Böylece Dünya, 12′si doğuda, 12′si batıda olmak üzere uluslararası 24 saat dilimine ayrılmıştır.

Bu yapılan ayrıma göre bir ülke hangi 15’er boylam aralıklarından hangisi içerisinde bulunuyorsa o uluslararası saati kullanır.

Ülkemizde senede iki ulusal saat dilimi kullanılmaktadır. Türkiye güneş ışığından yazın daha fazla istifade etmek amacıyla üçüncü saat diliminde olan Iğdır’dan geçen 45 derece boylamına ayarlanırken, kışın ikinci saat dilimi olan ve İzmit’ten geçen 30 derece boylamına göre ulusal saat ayarlamaktadır. Bundan dolayı Türkiye, sonbahar ve kış mevsimlerinde 2. saat diliminde, ilkbahar ve yaz da ise 3 numaralı saat dilimi yer almaktadır. Yapılan hesaplamalara göre ülkemizin ulusal saati, başlangıç notası olan Londra’ya kışın 2, yazın 3 saat ileri olmaktadır.

Bir Cevap Yazın