Pasaport nedir?

pasaportYabancı ülkelere ziyaret gerçekleştirecek kişilerin, gittikleri ülke makamlarınca kimlik bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla, yanlarında bulundurmak durumunda oldukları belgeye “pasaport” denir. Pasaport bireylere, gerçek kişilere verilen bir belgedir. Tüzel kişilikler adına düzenlenemez.

Ülkemizde 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren e-pasaport uygulamasına geçilmiştir. E-pasaport; Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) aldığı karar uyarınca, 190’ndan fazla sayıda olan üye ülkeler tarfından hazırlanması gereken, makinede okunabilir pasaport uygulamasına verilen addır. Türkiye de ICAO üyesi olduğundan bu uygulamaya geçiş yapılmıştır. E-pasaport; biyometrik pasaport, çipli pasaport gibi adlarla da anılır.

Bu uygulama kapsamındaki pasaport türleri şu şekildedir:

Bordo pasaport: Umuma mahsus pasaporttur. 5682 Sayılı Pasaport Kanununda belirtilen şartları haiz olmayan kişilere bordo pasaport verilir.

Yeşil pasaport: Hususi pasaporttur.  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski üyeleri, eski bakanlar, birinci/ ikinci/ üçüncü kadro çalışanlar, TC. Emekli Sandığı ile ilişkilendirilmiş, emeklilik kesintileri bu derecelerden yapılmakta olan ve sözleşmeli çalışan memurlar, gibi bazı özel durumlara sahip kamu görevlilerine verilen pasaporttur.

Gri pasaport: Hizmet pasaportudur. Hizmet amaçlı olarak yurtdışına Hükümetçe, belediyelerce, özel idarelerce gönderilen görevlilere verilen pasaporttur.

Siyah pasaport: Diplomatik pasaportur. Dışişleri Bakanlığı’nca verilir. TBMM üyeleri, TBMM üyesi olmayan bakanlar, Anayasa Mahkemesi / Yargıtay / Danıştay vb. üst düzey yargı organları üyelerine ve Kanun’da belirtilmiş daha birçok üst düzey kamu görevlisine verilen pasaporttur.

E-pasaportlar, siyah pasaport hariç, İlçe Emniyet Müdürlüklerince, internet üzerinden yapılan başvurular ve alınan randevular doğrultusunda verilmektedir. Başvurunun sonlanıp pasaportun alınabilme süresi ortalama bir haftadır.

E-pasaportların ayırıcı özelliği fotoğrafların biyometrik oluşudur. Biyometrik fotoğraf, fiziki özelliklerin ölçülebilirliğini mümkün kılan, özel teknik ile hazırlanan fotoğraftır. E- pasaportlarda yüz, göz bebeği ve parmak izi gibi farklı biyometrik verilerin kullanılması söz konusu olabilir. Göz bebeği hariç diğer biyometrik veriler uygulamada da yerlerini almıştır. Göz bebeği ile ilgili çalışmalar henüz sonlandırılmamıştır.

Bir Cevap Yazın