Meditasyon nedir?

meditasyon

Dünya genelinde birçok farklı inanış ve kültürde farklı şekillerde uzun yıllardır uygulanan meditasyon, kelime anlamı itibarıyla da toplumlara göre değişiklik gösterir. Kişinin iç huzuru, sakinlik ve sükunet, öze ulaşma çabası, zihin kontrol uygulamaları, zihin denetleme deneyimleri, şuurun bilincine varılması gibi oldukça farklı ve derin anlamları olan meditasyon, Hindistan’dan Çin’e kadar geniş bir coğrafyada uygulanmaktadır. Ayrıca Tibet ve Japonya’da da yaygın bir şekilde insanların uyguladığı tekniklerden biri olan meditasyon, inanç sistemlerine göre farklı uygulamalara sahiptir.

Günümüzde Budizm ve Taoizm akımlarıyla birlikte anılan meditasyon uygulamaları, Zen ve Tibet rahiplerinin farklı inanışlarında da yaygın bir şekilde yer etmiştir. Kişinin iç dünyasında sakin ve dingin bir ruh hali yakalamasını sağlayan meditasyon, aynı zamanda kişinin bilincinin de çok yüksek bir seviyede açılmasına katkıda bulunur. Farklı coğrafya ve inanış sistemlerinde değişik yorumlanan meditasyon, İslamiyet’te tefekkür kavramına da yer yer benzerlikler göstermektedir.

Yüksek konsantrasyonlu bilinç uyanıklılığı şeklinde de tanımlanabilen meditasyon teknikleri, kişinin kendi bilincinin farklına vararak bedeni kadar ruhunu da dinlendirmesidir. Manevi bir arınma tekniği olarak da algılanan ve geniş bir insan kitlesi tarafından kullanılan meditasyon, farklı ekollerde değişim göstererek yorumlanmaktadır. Meditasyonun konusu olan bilinç açma insana yönelik bir uygulamadır ve her insan da birbirinden farklı olduğundan, meditasyon tekniklerinin kişiler tarafından uygulanışı da farklılık gösterir.

Evrene ve kişinin kendi ruhuna karşı olan farkındalığını arttırmayı sağlayan meditasyon, kişinin bilinçli olarak girdiği farklı ve dingin bir ruh halidir. Sakin ve sessiz bir biçimde kendi ruhunun derinliklerine inmeye çalışan kişi, bu esnada dünya sorunlarından sıyrılarak farklı bir ruhani hissiyat içerisinde girer. Farklı boyutlardaki gerçeklik hissinin kavranmasını ve bu şekilde algının yönünün değişmesini sağlamaya yönelik teknikleri içeren meditasyon, kişinin kendi bilincini arama çabasıdır ve bazen bu arayış bir ömür boyu devam eder. İnsanların kendi varlık enerjilerini hissedebilmelerini sağlayan meditasyon, derin bir trans haline geçilmesi ve böylece farklı düzeydeki gerçekliklerin gözlemlenmesini sağlar.

Bir Cevap Yazın