Kuraklık nedir?

Dünyadaki yaşamı en çok etkileyen doğal afetlerden biri olmasına rağmen insanlar tarafından pek de önemsenmeyen kuraklık, en az deprem ya da yanardağ patlaması kadar ciddiye alınması gereken felaketlerden biridir. Kuraklık felaketinin insanlar tarafından bu kadar az önemsenmesinin en büyük nedenlerinden biri, deprem ya da Tsunami gibi felaketlerle kıyaslandığında kuraklığın çok daha uzun vadede etkisini göstermesidir. Bir sel baskını dakikalar içerisinde geniş bir alanı etkileyebilirken, kuraklık uzun yıllar boyunca gelişimine devam ederek uzun vadede bir bölgenin tamamen kurumasına neden olabilir.

Kuraklık ile ilgili araştırma yapan bilim adamları, bu doğal afetin herhangi bir zamanda dünya üzerindeki hemen hemen her yerde meydana gelebileceği sonucuna ulaşmıştır. İnsan vücudunun büyük bir bölümünün sudan oluştuğu ve insan yaşamı için suyun en az Oksijen kadar önemli olduğu düşünüldüğünde, kuraklık sonrası oluşan nem eksikliğinin de insan üzerindeki etkileri daha iyi anlaşılmış olur. Havadaki nem miktarında oluşan dengesizlikler nedeniyle meydana gelen kuraklık, bir bölgede su kıtlığının büyük bir oranda ve çok uzun bir süre yaşanmasına neden olarak iklimsel değişikliklere dahi neden olabilir.

Yavaş geliştiği halde uzun dönemi kapsayan kuraklık afeti, çevredeki doğal yaşamı derinden etkileyebilir. Bitkilerden hayvanlara ve kuşkusuz insanlara birçok canlı türünün etkilendiği kuraklık, değişken yağış nedeniyle nem oranının büyük oranda azalmasına neden olur. Kuraklık yaşanması muhtemel bölgelerde buharlaşma oranı yağış miktarından çok daha fazla olsa da, kuraklık kısa bir dönemde gelişmediğinden bu doğal afetin oldukça sinsi bir biçimde ilerlediği söylenebilir. Tüm bunların ötesinde kuraklık ormanlar gibi son derece kompleks ekosistemleri dahi derinden etkileyebileceğinden, insanlar kadar tabiatın da dengesinin sarsılmasına neden olabilmektedir.

İnsanoğlunun suya bağımlı olarak sürdürdüğü yaşamını olumsuz bir şekilde etkileyen kuraklık felaketi, ayrıca sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda da yıkım manasına gelir. Su kaynaklarının kritik derecede azalması insanların yaşamını devam ettirmek için kıt kaynak haline dönüşen suya büyük bir talep göstermesine ve bunun da bir sonucu olarak toplumlar birçok sorunun yaşanmasına neden olur. Fiziksel manada neden olduğu yıkım kadar diğer alanlarda da derin etkileri olan kuraklık, gelecek yıllarda insanoğlunu tehdit eden en büyük doğal afetlerden biri olma potansiyeline sahiptir.

Bir Cevap Yazın