Kuraklık nedir?

Dünyadaki yaşamı en çok etkileyen doğal afetlerden biri olmasına rağmen insanlar tarafından pek de önemsenmeyen kuraklık, en az deprem ya

Devam

Deprem nasıl olur?

Dünyanın yerkabuğunda aniden çok büyük bir şiddet ile ortaya çıkmasından dolayı bilinen insanlık tarihi boyunca her insanın en çok korktuğu

Devam