Konsorsiyum nedir?

konsorsiyumKonsorsiyumu kısaca” iş ve güç birliği” olarak tanımlamak mümkündür. Kosorsiyumun, bu iş birliğinin uygulandığı alan ve uygulayan birimler açısından farklı isimler ve amaçlar kazanması söz konusudur.

Şirket konsorsiyumu: Belirli bir ticari hedefe ulaşmak, bir projeyi birlikte gerçekleştirmek amacı ile iki ya da daha fazla şirketin işbirliğine gitmesine şirket konsorsiyumu denir.

Mali (finansal) konsorsiyum:  Tek bir taraf açısından yüklenilmesi zor bir meblağda borç ya da kredi verilmesi ya da tek bir taraf açısından meblağ açısından karşılanması mümkün olmakla beraber geri dönüşüm açısından riskli bulunup istenmemesi durumuda iki veya daha fazla finansörün işbirliği yaparak borç verilecek tutarı belirli olaranlarda paylaşıp birlikte karşılamalarına mali konsorsiyum denir. Bu tarz konsorsiyumları bankacılık sektöründe sıklıkla görmekteyiz. İki veya daha fazla banka birleşerek tek bir kredinin üstlenicisi olabilmektedirler. Bu uygulama bir şirkete karşı bankalar şeklinde olabilirken, bir bankaya karşı bankalar şeklinde de olabilmektedir. “Sendikasyon kredileri” adı verilen Türk bankalarının yurtdışından sağladıkları finansmanların hemen hemen hepsi konsorsiyumlarca verilmiş kredilerdir.

Mali konsorsiyum kapsamında, ülkelere karşı verilen krediler ve bu kredilerin karşılandığı konsorsiyumlar da söz konusu olabilmektedir.  Bu amaçla Dünya Bankası nezdinde 1950 yılında Hindistan’a Yardım Konsorsiyumu, 1962’de OECD nezdinde Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu uygulamadaki örnekleri teşkil etmektedir.

Bir Cevap Yazın