Enformasyon nedir?

enformasyonEnformasyon; kısaca bilgilenmedir. Bilgilenmenin kökeninde deneyler, gözlemler, istihbarat, ölçümler ve araştırmalar mevcuttur. Enformasyon; tüm bu süreçlerin uygulanması ve araçların kullanılması ile ortaya çıkan bilgi parçasıdır. Enformasyonun, sadece “bilgi” olarak tanımlanmamasının sebebi, bilgi daha genel bir ifade iken, enformasyon daha spesifik bir konu bazında ve o konuya özel olmak kaydı ile oluşturulmuş bilgi kümesidir.

Enformasyon birçok alanda kullanılan ve uygulanan bir kavramdır. Bu alanlardan bazıları şu şekildedir:

İstatistik: İstatistiki açıdan enformasyonun anlamı belirli bir popülasyona ilişkin toplanan verilerin, matematiksel anlamda derlenerek bilgiye dönüştürülmesi ve grafiksel yöntemler de kullanılarak bir sunum şekline büründürülmesidir.

Bilişim: Bilişim sektörü kodlar ve veriler üzerine bir dünyadır. Sayısız miktardaki verilerin bir sonuca hizmet etmesi, bir katma değer üretmesi için derlenerek bilgiye dönüştürülmesi kritik önemdedir.

Turizm: Turizmde enformasyon belirli bir konuda yoğunlaşmak üzere bilgi oluşturmadır. Bu konular; bir turistik destinasyonun incelenmesi ve değerlendirilmesi; spesifik bir turist grubunun ilgisinin belli bir yöne doğru çekilebilmesi; kültürel ve sosyal anlamda cazibe merkezi oluşturulması gibi turizm sektörünü besleyen alanlarda olabilmektedir.

İşletme: Enformasyonun en fazla çeşit ile ve en kapsamlı haliyle geçerliliğini koruduğu alanlardan biri de işletme yönetimidir. İşletme yönetimi çok fazla konunun aynı anda icra edildiği bir uzmanlık dalıdır; finans, organizasyon, muhasebe, strateji yönetimi, insan kaynakları yönetimi, vb. Tüm bu dalların tek bir amaca yönelik olarak bir arada değerlendirilmesi enformasyonun kuvvetine ve kalitesine bağlıdır.

Telekomünikasyon: Telekomünikasyon adeta enformasyonun kendisidir. Sayısız verinin depolanması, iletilmesi gibi kritik adımların icra edildiği bu alanda enformasyon olmazsa olmaz anlamındadır.

Enformasyon; bu alanlar dışında, birçok farklı alanda daha söz konusudur. Enformasyonun ölçü birimi entropidir. Entropi; analog ya da dijital herhangi bir sembolünün iletimi ve depolanması için geçerli olan asgari veri miktarıdır.

Bir Cevap Yazın