Patoloji nedir?

patolojiPatoloji Yunanca kökenli bir kelime olup; “hastalık” anlamındaki “pathos” ve” bilim” anlamındaki “logos” kelimelerinin birleşimidir. Bu kapsamda direkt olarak “hastalık bilimi” anlamına gelmektedir. Patoloji, hücre, organ ve dokularda çeşitli nedenlerden ötürü meydana gelen yapısal ve fonksiyonel deformasyonları inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Patoloji ile ilgilenen kişilere de “patolog” denir.

Patoloji hastalıkları dört yönden inceler:

  • Etyolojik açıdan: Hastalığın kökeninin ve başlangıcının ne olduğunu inceler.
  • Patonejik açıdan: Hastalığın oluşum mekanizmasını, başından sonuna süreci inceler.
  • Morfolojik açıdan: Hücre, doku ve organlardaki yapısal bozuklukları inceler.
  • Klinik açıdan: Hastalığın klinik anlamda önem arz eden noktalarını inceler.

Patoloji bilimin alt dalları mevcuttur:

  • Klinik patoloji
  • Anatomik patoloji
  • Fizyopatoloji

Klinik patolojide kan, idrar, gayta vb. klinik testler aracılığı ile teşhis amaçlanır. Anatomik patolojide ise makro ve mikro düzeyde doku incelemeleri gerçekleştirilir. Hastalığın oluş mekanizmasını fizyolojik yöntemler  inceleyen alt dal ise fizyopatolojidir.

Patoloji bilimi, bazı başka bilim dalları ile birlikte çalışır. Bu bilim dalları arasında sitoloji, histoloji, biyokimya, immünoloji, moleküler biyoloji gibi dallar yer almaktadır.

Bir Cevap Yazın