Sosyalizm nedir?

Katılımcılık olarak da adlandırılan Sosyalizm, en basit anlatımla hem iktidarın hem de üretimin halkın kontrolü altında olduğu bir yönetim sistemidir.

Devam