Milli Mücadele nedir?

İstiklal Harbi olarak da isimlendirilen Milli Mücadele, 1. Dünya Savaşı sonrası hükmen mağlup sayılan Osmanlı Devleti’nin işgal edilmesi sonucu “Misak-i

Devam