Mustafa Kemal Atatürk kimdir?

Mustafa Kemal, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1881 yılında Selanik şehrinde doğdu. Babası Ali Rıza Bey, annesi Zübeyde Hanım’dır. Küçük yaşta babasını kaybeden Mustafa Kemal, Selanik’te Şemsi Efendi Mektebinde okudu. Daha sonra Selanik Askeri

Atatürk

Rüştiyesi ve Manastır Askeri İdadisi ‘ni bitirerek, İstanbul Harbiye Mektebinde okudu. 1902 yılında piyade teğmeni olarak mezun olup, Harp Akademisine girdi. 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak Şam 5. Orduda göreve başladı. 1907 yılında Makedonya’da görevlendirildi. Bu görevi sırasında, 1909 yılında İstanbul’daki 31 Mart ayaklanmasını bastıran Hareket Ordusunda görev aldı. Daha sonra Arnavutluk isyanını bastırmak için görevlendirildi. 1911 yılında İtalya’nın Trablus’a asker çıkarması üzerine Tobruk’a gönderildi. Buradan binbaşı rütbesiyle, 1912 – 1913 yıllarındaki Balkan Savaşlarına katıldı. Edirne’yi Bulgaristan’dan geri alan kolorduda görev aldı. 1913 – 1915 yıllarında Sofya’da ataşelik yaptı. 1915 yılında Birinci Dünya Savaşı’nda 19. Tümen Komutanı olarak, Çanakkale Savaşı’na katıldı. Gelibolu’da ki başarılarından dolayı ‘’Anafartalar Kahramanı’’ olarak anıldı.

1916 yılında Doğu Cephesi Kolordu Komutanı olarak, generalliğe yükseldi. Rus saldırılarını durdurarak, Bingöl ve Muş’u geri aldı.

1917 yılında 7. Ordu Komutanlığında Filistin ve Suriye’de görev yaptı. Bu yıl içerisinde Veliaht Vahdettin ile birlikte, Almanya’ya gitti. Almanya’da genel karargâhta ve cephelerde incelemelerde bulundu. 1918 yılında Mondros Ateşkes Anlaşmasının imzalanmasıyla, tekrar İstanbul’a döndü. Ülkeyi düşmandan kurtarmak amacıyla, çalışmalar yaparak, Ordu Müfettişi olarak İstanbul’dan ayrıldı. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gelerek, 22 Haziran 1919 ‘da Amasya Genelgesini yayınladı. Türk milletine Sivas’ta vatanın kurtarılması amacıyla, bir kongre toplayacağını bildirdi. Bu esnada görevinden de istifa ederek, Erzurum ve Sivas kongrelerinde başkanlık yaptı. 23 Nisan 1920 senesinde Mustafa Kemalin çabalarıyla Ankara’da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne başkanlık yaptı. Tüm dünyaya Osmanlı Devleti ve İtilaf Devletleri arasında imzalanan Sevr Anlaşmasını Türk Milletinin kabul etmediğini duyurdu. 1921 yılında İzmir’i işgal eden Yunan kuvvetlerinin durdurulması ve Birinci, İkinci İnönü Savaşlarını yönetti. Sakarya Meydan Savaşını da kazanarak, Yunanlıları bozguna uğrattı. Bu zaferden sonra kendisine, Mareşal rütbesi ve Gazi ünvanı verildi. 1922 yılında Başkomutan Meydan Savaşında düşman kuvvetlerini bozguna uğratarak, Mudanya Ateşkes Anlaşması imzaladığı İtilaf devletlerinin Türk topraklarından çekilmesini sağladı.

Kurtuluş Savaşı sonrası, 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyeti ilan ederek, Cumhurbaşkanı seçildi. Ölümüne kadar 4 kez Türk Milletine Cumhurbaşkanlığı yapmış, olan Mustafa Kemal Atatürk, bu görevi en uzun süre yapmış olan kişidir. Atatürk soyadını kullanmak 1934 yılında çıkarılan kanunla yasaklanmıştır.

Tüm dünyanın gıpta ile baktığı, Türk Milletinin unutulmaz, cesur önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu ATATÜRK 10 Kasım 1938 yılında aramızdan ayrıldı. Yüce önderimizi saygıyla anıyoruz..

Bir Cevap Yazın