Havuz temizliği nasıl yapılır?

havuz temizligiYaz aylarının en sevilen aktivitesi olan yüzme için iki seçenek söz konusudur: denizde yüzmek, havuzda yüzmek. Sağlığımız açısından en ideali temiz bir denizde yüzmek olsa da, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde yüzme için uygun sahiller maalesef ki çok sınırlı bölgelerde geçerli olmakta, bu nedenle de denizde yüzme seçeneği çoğu zaman yer, zaman ve maliyet problemini de beraberinde getirmektedir. Denizde yüzme seçeneğinin uygulanamadığı hallerde de tek seçenek havuz olmaktadır.

Havuzda yüzme, getirdiği riskler kadar sağlık risklerini de sıklıkla içerebilmektedir. Yeterli bir havuz temizliği yapılmadığı hallerde, virütik ve mikrobik birçok rahatsızlığın havuzlar kanalı ile yayılabilmesi mümkündür. En yoğun görülen şikayetler de kulak burun boğaz ile ilgili olmaktadır. Bu riskleri bertarf etmenin tek yolu da ideal bir havuz temizliği sağlamaktır.

Havuz temizliğinin iki boyutu söz konusudur:

  • Fiziki temizlik
  • Kimyasal temizlik .

Fiziki temizlik havuz içinin ve çevresinin çöplerden, kirlerden ve lekelerden arındırılmasıdır. Bu amaçla havuz temizlik fırçaları, havuz temizlik kepçeleri, vakumlu ya da vakumsuz dip süpürgeleri gibi malzemeler ve ekipman kullanılması gerekmektedir.

Kimyasal temizlik ise havuz çeperlerinin ve havuz suyunun virtük ve mikrobik kaynaklı rahatsızlıklara engel olmasını teminen kimyasal açıdan temiz olmasının sağlanmasıdır. Kimyasal temizlik için gerekli malzemeler;

  • Dezenfektanlar
  • PH düzenleyiciler
  • Çöktürücüler
  • Yosun önleyiciler

gibi malzemelerdir.

Dezenfektanlar, klor, ayak dezenfektanı ve yüzey dezenfektanı gibi alt grupları içerir. Klor; havuz temizliğinde kullanılan etkili bir maddedir. Sıvı, granül ya da tablet şekilleri mevcuttur. Klor uygulaması sonrasında en az üç saat havuza girilmesine izin verilmemelidir. Klor miktarının doğru ayarlanması önemlidir, zira az miktarda uygulanması temizlik hedefine ulaşılmasını engellerken, fazla miktarda kullanılması da klora bağlı sağlık risklerinin oluşumuna sebebiyet verecektir.

Havuz bakımlarında ilk yapılan işlemlerden biri suyun PH değerinin ölçümüdür. PH değerinin ideal düzeylerde olması için, ki bu değerin 7,2 ila 7,8 düzeyinde olduğu belirtilmektedir, PH düzenleyiciler kullanılır. Sıvı olan bu malzemeler belirlenen doğru miktarlarda havuz suyuna karıştırılırlar.

Çöktürücüler, havuz suyundaki küçük pisliklerin ve kirlerin bir araya gelip su dibine çökmesine, bu şekilde de kum filtrelerince arındırılabilmesine imkan verirler.

Havuzlarda bir başka kritik konu ise havuz çeperlerinde ve suda yosunun oluşmasına izin verilmemesidir. Sıvı formu ile suya eklenen yosun önleyiciler havuz suyunda yosun oluşmasına engel olurlar.

Son dönemlerde havuz temizlik robotları gibi kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan, birçok fonksiyonun tek bir elden yapılmasına imkan veren teknolojik çözümler de uygulamadaki yerini almıştır.

Bir Cevap Yazın