Fuzuli kimdir?

hikmet-karcı-fuzuli-benzerliği_127523 Tam adıyla Mehmed bin Süleyman Fuzûlî. Divan Edebiyatı’nın en büyük şairlerinden biridir. Ve hatta en büyük şairi olarak tanınır. Asıl adı Mehmet bin Süleyman’dır.

Fuzuli sadece şairliğiyle değil, yapıtlarının çokluğuyla da meşhurdur. Irak’ta yaşamıştır ve hayatı yoksulluk, bahtsızlık ve ilgisizlik içinde geçmiştir. Fuzuli samimi bir aşk şairidir. Leyla ile Mecnun eseri de bu konuda büyük bir örnek teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra şiir, Fuzûlî için, düşünceleri, duyguları ortaya koymaya, insanı anlatmaya, kimi sorunları sergilemeye yarayan bir yaratıdır.

Eserleri

Divan (Türkçe) , (ö.s.) 1838; Sıhhat ve Maraz, (ö.s.) , 1940; Enisü’l-Kalb, (ö.s.) , 1944; Terceme-i Hadis-i Erbain, (ö.s.) , 1951, (‘Kırk Hadis Çevirisi’): Beng ü Bâde, (ö.s.) , 1956; Hadikatü’s-Süedâ, (ö.s.) , 1955, (‘Mutluların Bahçesi’): Leylâ ve Mecnun, (ö.s.) , 1955; Rindü Zahid, (ö.s) , 1956; Divan (Arapça) (ö.s.) ,1958; Mektuplar, (ö.s.) , 1958; Divan (Farsça) , (ö.s.) , 1962; Heft Câm, (ö.s.) , 1962.

Bir Cevap Yazın