Finans nedir?

finansEkonomi biliminin olduğu kadar işletmenin de konusu olan finans en basit tanımla; gerçek ya da tüzel kişilerin maddi kazanç sağlamaları, bu doğrultuda yatırım yapmaları, yapacağı yatırımları geleceği düşünerek değerlendirmesi ve kazanç sağlamak için fonları elde etme uğrunda yaptığı tüm icraatlardır. Daha genel bir ifade ile kişi ya da firmanın maddi gelir elde etmek için ihtiyaç duyduğu fonları elde etmek için yürüttüğü çalışmaların tamamı finans olarak tanımlanabilir. Ekonomik bir değere sahip olan varlıklara geri kazanım imkanları ve taşıdığı risklere göre değer biçilmesiyle başlayan finans çalışmaları, ekonomik değeri belli olsun olmasın ticari bir varlık olarak kabul edilen tüm fonlara sahip olmaya yönelik uygulamaları kapsamaktadır. Her insan yaşamını devam ettirmek için bir bütçe planlaması yapmakta ve bu şekilde bireysel anlamda mikro düzeyde bir finans çalışması yürütmektedir. Bireylerin oluşturduğu toplumların uluslararası arenadaki kimliği olan devletler ise makro düzeyde finansal çalışmalar yürütmektedir. Küçük ya da büyük olması fark etmeksizin her ikisi de finansal çalışmalardır.

Finansı ilgilendiren çalışmaların bireyin kendi kazancına göre hayatını devam ettirme amacıyla yapması halinde bu çalışmalar bireysel finans, aynı şeyi firmaların ticareti hayatlarını idame ettirmek için yapması ise işletme finansıdır. Söz konusu devletlerin ve belirli kanunlarla yürütülen organizasyonlar olduğunda ise ihtiyaçların kısa, orta ve uzun vadede karşılanmasına yönelik çalışmalar kamu maliyesi ya da kamusal finans olarak adlandırılmaktadır. Bireyin, firmaların ve devletlerin; kısa, orta ve uzun vadedeki ihtiyaçlarını karşılamak için fon sağlanmasına yönelik tüm aktiviteler finans başlığı altında incelenir. Finans yönetimi olarak bahsi geçen bu aktiviteler, fon sağlanmasına yönelik uygulamalar öncesi hazırlık sürecini de kapsamaktadır. Bireyin, işletmenin ya da devletin yatırım yaparak ihtiyaçlarını karşılamak üzere fon sağlamak üzere çeşitli eylemlerde bulunmasından önce belirli hazırlıklar yapabilir. Bu hazırlıklar da finans başlığı altında, finansal yönetim alanına dahildir.

Firmaların ya da bireylerin maddi kazanç sağlamak üzere ihtiyaç duyduğu fonları kendileri için en avantajlı şekilde sağlamasına yönelik finansal aktivitelerde kullanılan yöntemlere genel olarak finansal yatırım araçları denmektedir. Bütçe oluşturma, tasarruf, kredi, sigorta gibi birçok farklı konunun dahil olduğu finans konusu, borca dayalı kapitalist para sistemlerinin en önemli alanlarından biridir. Finansal yatırımların tamamının temel amacı; kişi, işletme ya da devleti gelecekte yaşanabilecek belirsizliklerden korumak ve karşılaşabileceği ekonomik riskleri asgariye indirmektedir. Bu şekilde kişi, işletme ya da devletin ekonomik refah seviyesi de koruma altına alınmaya ve zamanla arttırılmaya çalışılır.

Bir Cevap Yazın