G8 ülkeleri hangileridir?

Dünyanın en yüksek Gayrisafi Milli Hasıla’sına sahip olan ülkeleri olarak tanımlanan G8 ülkeleri, bir diğer anlatımla dünya yönetimini elinde tutan ülkelerdir. G8 ülkeleri olarak dünyanın en yüksek GSMH değerine sahip olan ülkeler; ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, Rusya ve İtalya’dır. Bu grupta yer alan İtalya ve son dönemde Fransa’nın ekonomik sorunlar yaşaması nedeniyle G8 ülkelerinin tanımı da değişmiştir. Zira birçok ekonomist, siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı G8 grubunun ekonomik değerlerin dışında bir takım değerlere göre belirlendiğini söylemektedir. G8 ülkeleri arasına en son katılan ülke Rusya’dır ve Rusya’nın katılması ile grup G8 adını almıştır.

1975 yılından günümüze her yıl bir araya gelen G8 ülkeleri, ekonomi temelli görüşmeler yapmaktadır. Dünyanın “süper güçlerinin” bir araya gelmesi olarak da adından söz ettiren bu G8 toplantısı, dünyanın geri kalan tüm ülkelerinin ekonomik durumunu etkileyecek bir görüşmedir. G8 ülkelerinin yaptığı bu yıllık ekonomi zirvesinin bu denli önemli olmasının en önemli nedeni; Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Japonya, İngiltere ve ABD ekonomilerinin reel değerinin “dünyanın toplam ekonomisinin” yaklaşık olarak %65’ine denk gelmesidir. Bir başka değişle G8 ülkeleri, dünya ekonomisinin %65’ine yön vermektedir. Bu nedenle G8 zirvesinden çıkan kararlar doğrudan dünya ekonomisinin yarıdan fazlasını, dolaylı olaraksa tüm dünyayı etkilemektedir.

Politik anlamda birçok araştırmayı da kapsayan G8 toplantıları, uluslararası siyaset politikalarının haritasının da çizildiği bir yerdir. Politik araştırmalar ve konferansların da işlendiği G8 zirvesinde her ülkenin temsilcileri alınan kararları yakından takip eder. G8 üyesi ülkelerin devlet başkanlarının da toplantılara katılım göstermesi ile dünya basını zirveye yoğun ilgi göstermektedir. G8 üye ülkeleri arasından her yıl bir başkan seçilir ve ilgili toplantı başkan seçilen üye ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştirilir. Başkan seçilen G8 üyesi ülke ayrıca o yıl toplantıda görüşülecek konuları da belirlemektedir. Bu nedenle G8 toplantısı gündeminin büyük oranda başkan seçilen ülke tarafından belirlendiği söylenebilir.

1973 yılında yaşanan ve tüm dünya ekonomilerini derinden etkileyen petrol krizinin ardından hızlı bir şekilde kurulmasına karar verilen G6, devam eden yıllar içinde fazladan iki ülkenin de eklenmesi ile G8 haline dönüştü. Altı ülkenin başkanları toplanarak dönerli başkanlık sistemini kabul etti ve ilk G6 zirvesi yapıldı. Daha sonra ABD’nin isteği üzerine Kanada da zirveye katıldı ve grup G7 olarak toplanmaya başladı. Son olarak Rusya’nın da dünya zirvesine katılması ile son halini alan G8, her yıl yaptığı ekonomi toplantıları ile dünya piyasalarının kaderini belirlemeye başlamıştır.

Rahnansaika

 

Bir Cevap Yazın