Matematiği kim buldu?

Matematik bilimi, bilinen insanlık tarihinin ilk dönemlerinden beri sosyal yaşamda farklı ihtiyaçların doğmasıyla ortaya çıkmış ve insanların hayatına girdikten sonra da hızlı bir ilerleme kaydederek bir daha da çıkmamıştır. İlk dönemlerde şekillerin dili olarak bilinen ve takip eden süreç içerisinde sayılarla ilişkilendirilen matematik, günümüz tarihinin önemli bir bölümü olan Sümerlerden günümüze sürekli gelişmiştir. M.Ö. 26. yüzyıla tarihlendirilen bazı toprak Sümer tabletleri üzerine yazılmış ticari anlaşmalarda, alışverişi yapılan malların cinsi ve adeti kayıt altına alınmıştır.

Sümerlerin matematik biliminin gelişmesine katkısının çok büyük olduğu ve ihtiyaçları doğrultusunda ondalık sistemi geliştirdikleri bilinmektedir. Ayrıca Asya tarihinin en önemli medeniyetlerinden biri olan Çin toplumunda da, milattan önceki dönemden itibaren matematik üzerine çalışmalar yapılmıştır. Türevsel denklemler, olasılık, cebirsel geometri, topoloji, çizge kuramları, kategori teorisi, grup teorileri, sayılar teorileri, soyut cebir, matematiksel mantık gibi birçok ana dalı ve daha da fazla alt dalı olan matematik biliminin birkaç satır yazı ile izah edilmesi ne yazık ki mümkün değildir.

Matematik bilimi diğer bilim dallarından farklı olarak deneysel ispat yoluyla kanıtlanamadığından, tarih içerisinde Sezgisel, Biçimsel, Geleneksel ve Mantıksal Matematik gibi farklı görüşler doğmuştur. Ancak matematik biliminin gelişim gösterdiği ilk çağlara gidildiğinde Sümer, Babil, Çin, Mısır ve Eski Yunan izlerine rastlanır. Özellikle milattan önceki dönemde Babiller, modern matematiğin şekillenmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Daha da eski dönemlerde ortaya çıkan matematik kavramları, genel olarak ticaret ve depolama ihtiyaçlarının karşılanması için basit toplama çıkarma işlemlerine dayanmaktadır.

Sümer rahiplerinin tapınaklarında bulunan erzakların sayısını tam olarak belirlemek için toplama çıkarma işlemleri kullandığı ve yaptıkları hesapları toprak tabletler üzerine kaydettikleri bilinmektedir. Birçok arkeolojik araştırma M.Ö. 3000 civarlarında Sümerler tarafından kayıt edilmiş ticari anlaşma ve vergilendirme belgesini ortaya çıkartmıştır ve bu belgelerin büyük bir bölümünde temel matematik kavramlarının kullanıldığı görülmüştür. Eski Mısır’da da ileri bir cebirsel bilgi olduğu zaten meşhur Gize Piramitleri’nin yapılışından belli olmaktadır. Mısır rahiplerinin oldukça karmaşık astronomi hesapları da yaptığı düşünülmektedir. Konu astronomi olunca Güney Amerika medeniyetlerindeki matematik bilgisi de unutulmamalıdır. Ancak kesin olarak bilinen tarihin hangi döneminden itibaren ve kimler tarafından matematik biliminin bulunduğunu söylemek çok zordur.

Bir Cevap Yazın