Ziraat mühendisliği nedir?

Ziraat Mühendisliği bağcılık, tarla bitkileri, endüstri bitkileri, meyvecilik, sebzecilik, biyoteknoloji, ekolojik tarım, çayır ve meralar, bitki hastalıkları ve zararlıları ile bunlara karşı mücadele yöntemleri, drenaj, sulama, tarımsal yapıların projelendirilmesi ve geliştirilmesi, toprak ve su muhafaza sistemlerinin projelendirilmesi ve planlanması, çevre kirliliği, toprak, su ve bitki ilişkileri, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal kuvvet makinaları, tarım alet ve makinaları, arıcılık, su ürünleri yetiştiriciliği, süt küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, popülasyon genetiği, teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım politikası, tarımsal yayım alanlarında çalışma yapan bir mühendislik dalıdır. Üniversitelerimizde en yaygın olarak bulunan mühendislik dallarından biridir.
zz
Ziraat Mühendisliğinin son zamanlarda önemi gittikçe artmaktadır. Dünya nüfusunun hızla artması, tarım alanlarının da azalması insan ve hayvanlar için gerekli olan besin maddesi teminini oldukça zorlaştırmaktadır. Mevcut alanlardan alınan verimin artırılması için, ziraat mühendisliği birçok mühendislik disiplinini beraberinde taşımak zorundadır. Bundan dolayı ziraat mühendisi iyi bir biyolog, genetikçi, makinacı, kimyacı, fizikçi, matematikçi, istatikçi, ekonomist, inşaatçı, elektronikçi, otomasyoncu olmak zorundadır. Ziraat mühendisinin çalışma alanı sadece gıda üretimi ile sınırlı değildir. Sanayiye hammadde teminini sağlanmalıdır. Örneğin tekstil sektörünün hammadde ihtiyacı, bitkisel kökenli ilaç etken maddelerinin sağlanması. Enerji temini de gelecekte ön plana çıkacaktır. Petrol, doğalgaz fiyatlarının artması ister istemez tarımsal kaynaklı enerji üretimini ön plana çıkarmaktadır. Küresel ısınmanın sebebi yeraltı karbon kaynaklarının sürekli olarak yerüstüne bırakılmasıdır. Ziraat mühendisliği bu açıdan da bakıldığında büyük önem taşımaktadır.

Ziraat Mühendisliği lisans programında okuyan öğrenciler ilk üç yıl temel bilim dersleri olan;fizik, kimya, matematik, botanik, zooloji, temel mühendislik dersleri; akışkanlar mekaniği, hidrolik, statik ve mukavemet, mühendislik matematiği, sera yapım tekniği, malzeme bilgisi, mühendislik mekaniği, ölçme bilgisi, teknik resim, temel meslek dersleri; genetik, populasyon genetiği, sitogenetik, istatistik, meteoroloji, mikrobiyoloji, tarım tarihi ve deontolojisi, ayrıca gıda mühendisliği ve peyzaj mimarlığı lisans programlarını karekterize eden birer ders ile bütün alt programları (Tarım Ekonomisi, Süt Teknolojisi, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Su Ürünleri, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak, Zootekni Tarla Bitkileri,) temsil eden dersleri okumaktadırlar. Son sınıfta ise kendi tercihleri arasından yerleştirilecekleri yukarıda yazılı olan alt programlardan birine ayrılmakta ve ayrıldıkları bu alt programda hepsi seçmeli olan dersleri almaktadırlar. Dört yılı başarılı olarak tamamlayan öğrenciler Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği programından mezun olarak “Ziraat Mühendisi” ünvanı alırlar.

Ziraat mühendisliği programında okumak isteyen bir öğrencinin şu özelliklere sahip olması gerekir :;
1- Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
2- Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
3- Bedence, arazide çalışabilecek kadar sağlıklı bir kişi olması gerekir.
4- Biyolojiye ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı,
5- Hayvan yetiştirmekten hoşlanan,
6- Girişimci,
7- Kötü kokulu ortamlardan fazla rahatsız olmayan bir kimse olması beklenir.
8 -Matematik kavramlarla düşünebilen ve problem çözebilen,
9- Şekil ve uzay ilişkileri görebilen,
10- Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilen, mekanik kavramlarla akıl yürütebilen,
11-Yönergeyi izleyebilme yeteneğine sahip,
12-El-göz koordinasyonuna sahip,
13-Bir işi plana uygun olarak yürütebilen bir kişi olması gerekir.

Ziraat Mühendislerinden bitkisel üretim ile ilgilenenler bütün işlerini açık havada yürütürler. Çalışırken çiftçilerle sürekli iletişim halindedirler. Ziraat Mühendisleri hayvansal üretimle ilgilenenler kapalı ve açık alanlarda çalışabilirler. Genel olarak kliniklerde, besicilik işletmelerinde gezici sürülerde, özel ya da kamu işletmelerinde çalışabilirler. Çalışma koşulları riskli sayılmaktadır. Ziraat Mühendislerinden sadece tarım teknolojisi ile ilgilenenler tarım alet ve makineleri üreten kamu ve özel kuruluşlara ait fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışırken çiftçilerle, ziraat mühendisleriyle, makine mühendisleriyle, makine teknisyenleriyle, meslektaşlarıyla ve işçilerle iletişim halinde bulunurlar.

Ziraat mühendisliği gelişen teknolojiyle birlikte en çok ihtiyaç duyulan mühendislik alanı haline gelmiştir. Modern tarım ve hayvancılık sistemine geçilmesiyle mühendislere duyulan ihtiyaç artmış ve bilhassa özel sektörde ziraat mühendislerine olan ihtiyaç artmıştır.

Bir Cevap Yazın