Vietnam Savaşı kaç yıl sürdü?

Ülkemizin tarihini de çok yakından ilgilendiren Kore Savaşı’nın ardından ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaş döneminin ikinci yarısına geçilmiş ve Vietnam Savaşı olarak tarihe büyük acılarla geçen savaş da bu dönemde yaşanmıştır. Toplamda 20 yıl gibi oldukça uzun bir süre devam eden Vietnam Savaşı’na ABD 1963 yılında dahil olmuş ve 1973 yılına kadar geçen 10 yıllık süreç içerisinde “resmi rakamlarla” 60 binin üzerinde asker kaybetmiştir. Vietnam Savaşı aslında Doğu Bloğu Ülkeleri olarak bilinen Sovyetler Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti ve Kuzey Vietnam ile ABD ve Güney Vietnam arasında gelişen bir savaştır.

Vietnam Savaşı süreci aslında “Çinhindi” olarak bilinen bölgede önce 3. Napolyon ile Fransızların, sonrasında Hindistan üzerinden İngilizlerin ve nihayet son olarak da Japonya’nın hakimiyet kurmak istemesinden kaynaklanan oldukça kapsamlı ve uzun bir süreçtir. 2. Dünya Savaşı’nda Almanya ile müttefik olan Japonya’nın günümüz Vietnam, Kamboçya ve Laos’un içinde bulunduğu Fransız Çinhindi bölgesini ele geçirmesi, 1945 yılında yerel halka silah dağıtılarak milli bir mücadele başlatılmasına neden oldu.

1945 yılında Fransızların elinde bulunan Çinhindi bölgesine öncelikle İngiliz birlikleri gelmiş ve daha sonrasında da Fransızlar ile birlikte Hür Fransa’nın kurulması için birçok faaliyette bulunmuştur. Vietnam’ın komünizm taraftarı olan lideri Ho Chi Minh ile çatışmaya başlayan Fransız birlikleri, büyük oranda ABD’den yardım almaktaydı. Vietnam halkının Fransızlarla girdiği mücadeleden galip ayrılmasının ardından Fransız ve ABD birlikleri ülkeden çekilse de, ABD Birleşmiş Milletler aracılığı ile Vietnam’ın Güney ve Kuzey olarak ikiye ayrılmasını sağlamıştı.

Vietnam 1968 ABD Kuvvetleri

Kuzey Vietnam’ın Vietkong olarak bilinen komünist generalleri Güney Vietnam’a saldırınca Kennedy döneminde ABD de bölgeye 15 binin üzerinde asker göndermiş ancak Nixon dönemine kadar aktif bir çatışmaya girmemiştir. Takip eden yıllar Vietnam için birçok masum insanın komünizm ve kapitalizm arasında kalarak hayatını kaybettiği ve her iki taraf içinde yokluk içinde geçen yıllar olmuştur. Kuzey Vietnam’ın komünist liderlerinin ABD yanlısı Güney Vietnam ile gerilla savaşı başlatmasının ardından ABD yalnızca bölgeye mühimmat desteği yaparak asker gönderse de, sonrasında Kuzey Vietnam’ın bir ABD savaş gemisine ateş açmasını gerekçe göstererek savaş ilan etmiştir.

Sonuç olarak Vietnam 1,5 milyon insan kaybetse de savaştan galip çıkmayı başardı ve ABD güçleri 1973 yılında Vietnam’dan çekildiği açıkladı. ABD büyük oranda komünist Çin ile ilişkilerini düzeltmek için Vietnam Savaşı’na dahil olsa da, savaş sonrası ilişkiler kopma noktasına gelmiştir. Ayrıca ABD’nin Birleşmiş Millet aracılığı ile Vietnam’ı ikiye bölmesi de kısa sürmüş ve 1975 yılında iki taraf birleşerek Vietnam’da Kuzey Güney ayrımı kalkmıştır.

Bir Cevap Yazın