Alüminyum elementinin özellikleri nelerdir?

Alüminyum elementi, hayatımızın hemen hemen her alanında karşımıza çıkan bir elementtir. Özellikle mutfak başta olmak üzere evimizin birçok yerinde onu görmekteyiz. Bunun nedeni ise bu elementin özellikleri nedeni ile geniş bir kullanım alanına sahip olmasıdır.
Alüminyum
Alüminyum gümüş renkte sünek bir metal olup atom numarası 13’tür. Doğada genel olarak boksit halinde bulunur ve oksidasyona karşı üstün direnci ile bilinir. Bu direncin nendi ise pasivasyon özelliğidir. Sanayinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılmakta olan alüminyum dünya ekonomisi içinde çok önemli bir yere sahiptir. Alüminyumdan üretilmiş olan yapısal bileşenler uzay ve havacılık sanayi için vazgeçilmezdir. Hafiflik ve yüksek dayanıklılık erektiren taşımacılık ve inşaat sanayisinde geniş kullanım alanı bulunmaktadır.
Alüminyum; Periyodik çizelgede III A grubunda yer almaktadır. Doğada tek bir izotopu olan alüminyumun altı tane radyoaktif izotopu vardır. İlkçağda bilinen bir alüminyum bileşiği olan şap, tıpta ve kumaş boyacılığında mordan olarak yaygın olarak kullanıldı. Alüminyum elementel olarak ilk defa 1825 yılında Oersted ve 1827 yılında Wöhler tarafından saf olmayan bir toz olarak elde edildi.

Saf alüminyum, parlak ve beyaz bir renge sahipken hava ile temas ettiği zaman rengi değişmektedir. Bu maddenin hava ile temasının sonucunda, madde oksitlenir ve matlaşır. Yine saf haldeki alüminyum, yapı olarak yumuşak ve dayanıksız bir maddedir. Bu element, diğer elementlerle birlikte alaşım olarak kolaylıkla işlenir. Böylece dayanıklı alaşımlar ortaya çıkmaktadır. Alüminyum alaşımları, dövülebilme ve işlenebilme özelliğine sahip olup bu alaşımların üzerine boya ve cila yapılabilmektedir. Hava ile teması neticesinde oksitlenme özelliğine sahip bu elementin yüzeyindeki oksit tabakasının bir özelliği bulunmaktadır. Bu ise bu oksit tabakasının koruyucu bir özellikte olmasıdır. Oksit tabakasının kalınlığı 2,5 ile 5 mm daha az olmasına rağmen son derece dayanıklı ve kuvvetlidir. Eğer oksit tabakası eritilirse, bu tabaka daha fazla kalınlaşmaktadır. Bu ise erimiş olan alüminyumun korunması anlamına gelmektedir. Ayrıca alüminyum elementinin ısıyı ve elektriği iletme özelliği vardır. Bu element, birçok asit ve kimyasal maddeye karşı dayanıklı olmasına rağmen, alkaliler ve hidroklorik aside karşı aktiflik göstermektedir.

Alüminyum elementi kolay soğuyup ısıyı emen bir metal olmasından dolayı soğutma sanayinde fazlasıyla kullanılmaktadır. Bakırdan daha ucuz olması ve daha fazla bulunması, işlenmesinin kolay olması ve yumuşak olması nedeniyle bir çok sektörde kullanılan bir metaldir. Alüminyum hafif bir metal olma özelliği ile uçak ve uzay araçları dahil olmak üzere bütün taşıt araçlarında ve inşaat sektöründe; iletkenlik özelliği ile elektrik-elektronik araçların yapımında tercih edilen bir elementtir. Alüminyumun parlak ve şık görüntüsünden yararlanılarak dekoratif amaçlı mobilya , süs ve ev eşyaları yapımında da fazlasıyla tercih edilmektedir.

Feldisplatlar, mikalar, korkayaçlar ve killi topraklar, alüminyumun bulunduğu yerler olarak gözükmektedir. Ancak alüminyum için boksit madenleri çok daha fazla önem taşımaktadır. Bunun nedeni boksitteki alüminyum oranının %52 civarında olmasıdır. Bu durum bu elementin daha çok boksitlerden elde edilmesini sağlamaktadır. Boksit kayaçlar son derece farklı renklerde kendini gösterebilmektedir. Boksitin bağlı olduğu bileşim bunun nedenidir. Örnek vermek gerekirse, boksit kayaçların renkleri arasında kırmızı, gir, pembe, sarı ve de beyaz gibi renkler yer almaktadır.

Alüminyum sanayi için büyük bir önem taşımaktadır. Günümüz modern makinelerin parçalarının yapımında bu element en önemli role sahiptir. Transformatör ve dinamo yapımında alüminyumdan faydalanılmaktadır. Gemi yapımında yine alüminyum oldukça önemlidir. Alüminyum özellikle taşımacılık ve de mimari de kullanım olarak daha yaygındır.
Özetle alüminyum hafiftir, hava şartlarına, yiyecek maddelerine ve günlük yaşamda kullanılan pek çok sıvı ve gazlara karşı dayanıklıdır, yansıtma kabiliyeti yüksektir,elastik bir malzemedir, işlenmesi kolay bir metaldir, ısı ve elektriği bakır kadar iyi iletir.

Bir Cevap Yazın