Kore Savaşı neden yapılmıştır?

Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısında önemi çok büyük olmasına rağmen günümüzde insanlar tarafından pek de bilinmeyen Kore Savaşı, 1950 yılında ülkemizin 1 tugay asker göndererek katıldığı ve Doğu Asya’da sınırların değiştiği bir savaştır. 1950-1953 yılları arasında aslında Kuzey ve Güney Kore arasında yapılan bir savaş olmasına rağmen birçok ülkenin dahil olduğu Kore Savaşı, aslında Doğu Bloğu olarak bilinen Sovyetler Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore ve Kuzey Vietnam ülkelerine karşı ABD, Fransa ve İngiltere destekli verilmiş bir savaştır.

Kağıt üzerinde savaş yalnızca Kuzey ve Güney Kore tarafları arasında yapılsa da ABD Birleşmiş Milletler aracılığı ile savaşa dahil olmuş, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke barış gücü birliklerine katılmıştır. Kuzey Kore’ye destek veren Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti 1 milyona yakın askerle savaşta oldukça büyük bir güç olmuştur. ABD’nin yarım milyon, İngiltere’nin 60 bin ve Kanada’nın 26 bin askerle Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin büyük bir çoğunluğunu oluşturduğu savaşta, Türkiye de 5 bin askerle BM güçleri arasında yer almıştır.

Kuzey Kore’nin 260 bin, Sovyetler Birliği’nin 25 bin ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin 1 milyona yakın askerle oluşturduğu kuvvetler ise, BM güçleriyle 3 yıl süren bir mücadele içerisine girmiştir. Kapitalizm ile komünizm arasında uzun yıllar boyunca devam eden Soğuk Savaş döneminin ilk sıcak çatışması olarak tanımlanan Kore Savaşı, ilk olarak ABD’nin savaşa dahil olmasıyla derinleşmiş ve sonrasında Çin Halk Cumhuriyeti’nin cepheye 1 milyona yakın asker göndermesiyle devasa bir boyut kazanmıştır.

Kore’nin bölünmüş yapısının korunmasını ve eski düzendeki Kuzey-Güney Kore sistemine devam edilmesini isteyen Kuzey Koreliler ve Doğu Bloğu ülkeleri amaçlarında başarılı olmuş ve ABD, İngiltere ve Fransa’nın istediği birleşik Kore modeli sağlanamamıştır. Kuşkusuz Kore’nin bölünmüş yapısının savaş ile korunması bölge halkının yaşadığı sorunlara pek de çözüm getirmediği gibi, günümüze dek uzanan geniş boyutlu problemlerin de oluşmasına neden olmuştur. Kuzey ve Güney Kore tarafları arasındaki çatışmalar kağıt üzerinde 2007 yılına kadar devam etse de, bu tarihte iki taraf arasında resmi olarak imzalanan barış anlaşmasıyla savaş sona ermiştir. Ülkemizde bu savaşta birçok askerini kaybetmiş ve bu günlerden günümüze uzanan derin yaralar almıştır.

Bir Cevap Yazın