Platon kimdir?

Osmanlının Farsça kadar Arapçadan da beslenen bir dil olması ve Arapçada “P” harfinin olmamasından dolayı Osmanlı kültüründen günümüze ismi Eflatun olarak miras kalan Platon, Antik Yunan’ın en önemli düşünürlerinden biridir. Filozof olarak büyük bir şöhret sahibi olan Platon, aynı zamanda matematikçi kimliği ile de öne çıkmaktadır. Birçok tarihçi ve felsefeciye göre bilinen insanlık tarihine en büyük katkısı, Batı dünyanın ilk yükseköğretim kurumu olan Atina Akademisi’nin kurucularından biri olmasıdır. Platon’un kuruluşunda büyük pay sahibi olduğu bu akademi, günümüzün üniversitelerinin atası olarak kabul edilmektedir.

Birçok insan Platon kadar Aristo ve Sokrat isimlerini de yaygın bir şekilde duymaktadır. Sokrat, ünü en az Platon kadar fazla olan ve zaten bu filozofun akıl hocası olan bir başka düşünürdür. Aristo ise, Sokrat’tan bayrağı devralan Platon’un öğrencisidir. Günümüz bilim ve felsefesinin tartışmasız temellerini atan isimlerden biri olan Platon, ismini eski Yunancada “geniş” anlamına gelen Platon kelimesinden almaktadır.  Platon’un iri yapılı ve geniş omuzlu olmasından dolayı kendisine bu isim verilmiştir ve kendisi de dünya tarihine bu isimle geçmiştir.

Platon felsefeye birçok yeni kavram getirmiş ve hocası Sokrat’ın düşüncelerini daha da geliştirmiştir. Ruh ölümsüzlüğü, evrenin doğuşu, idea, bilgi ve devlet ile ilgili birçok kuram geliştiren Platon, içinde bulunduğu çağda birçok insanın aklına gelmeyen ve bir o kadar da insanın aklını kurcalayan sayısız konuda derin düşünceler geliştirmiştir. Tam bir ahlakçı olarak adlandırılabilecek olan Platon, akıl hocası Sokrat’ın kendisine verdiği gerçekçi düşünce yapısından da asla kopmamıştır. Felsefenin temel amacının insanın mutluluğunun sağlanması olduğunu düşünen Platon, insan yaşamının etkin bir şekilde devam etmesi gerektiğini söylemiştir.

Yaşamı boyunca kendisinin ortaya attığı düşüncelere körü körüne bağlanmaktan kaçınmış bir filozof olan Platon, ölümüne kadar birçok düşünce yapısı üzerine düşünmüş ve kendi teorilerini de sürekli geliştirmiştir. 50 yıldan uzunca bir süre birçok felsefi düşünce yapısı geliştirmeye çalışmış ve ölünceye kadar da olgunlaştırdığı düşüncelerinin üzerinde çalışmaya devam etmiştir. Platon, Sokrat’tan önceki dönemde yaşayan doğa filozoflarının ilgilendiği doğa olaylarılya ilgilendiği kadar, insan hayatının önemli bir parçası olan ahlaki konular üzerinde de düşünmüştür.

Bir Cevap Yazın