Veritabanı nerelerde kullanılır?

En yalın anlatımla belirli bir sisteme göre düzenlenmiş bilgiler topluluğu olan “veritabanı”, günümüzde genel olarak bilgisayar sektörüyle ilgili bir terim olarak kullanılır. Veritabanı kavramı her ne kadar yalnızca bilgisayarlar ile ilgili bir kavrammış gibi görünse de, aslında birçok farklı alanda kullanılan bir terimdir. Bilgisayar ortamında bulunan tüm verilerin yani veritabanının düzenlenmesi ve gerektiğinde bu verilere kolay ulaşılabilmesi için yazılan programlara ise “veritabanı yazılımı” denmektedir. Veritabanı yazılımlarını diğer programlardan ayıran temel özellik ise, veritabanı yazılımlarının bilgisayar ortamındaki bilgiyi verimli ve çok hızlı bir biçimde yönetebilmesidir.

Bilgi sistemlerinin temeli olarak da kabul edilebilecek veritabanının verimli bir şekilde kullanılması tamamen ilgili yazılımın kalitesine bağlıdır. Bilgisayar sistemlerinin sahip olduğu veritabanı ne kadar geniş olursa olsun, bu verilere dilediğinde hızlı bir şekilde ulaşılamaması durumunda verinin hiçbir özelliği yoktur. Bu nedenle veritabanı kavramı her zaman yazılımlar ile birlikte anılır. Kütüphanelerde bulunan kitapların da çok geniş bilgi içerdiği düşünüldüğünde, kütüphanelerin de çok geniş bir veritabanına sahip olduğu ve bu verilerin doğru şekilde yönetilmesi için belirli bir indeksleme sisteminin bulunması gerektiği anlaşılabilir. Bu indeksleme sisteminin bilgisayar ortamındaki karşılığı da veritabanı yazılımıdır.

Veritabanı bir sistemin içerdiği bilgilerin tamamı demek olduğu gibi aynı zaman bu sistemin bizzat kendisi olarak da tanımlanabilir. Veritabanının yönetilmesini sağlayan yazılımlar insanların bilgiyi verimli bir şekilde kullanabilmesini sağladığı gibi aynı zamanda sistemdeki bilgilerin korunmasını da sağlar. Bilginin her geçen gün daha da fazla değer kazandığı günümüzde bilginin elde edilmesi kadar elde edilen bilginin korunması da oldukça önemli bir hale gelmiştir. Sistem bünyesinde bilgilerin yabancılardan korunmasını sağlayan veritabanı yazılımları, sürekli olarak geliştirilen ve daha yüksek güvenlik vaat eden programlar haline gelmiştir.

Bankacılık sektörü için de oldukça önemli olan veritabanı yazılımları, tüm müşteri hesaplarına ait bilgilerin korunmasını ve verimli bir biçimde kullanılabilmesini sağlamaktadır. Bankacılık sektörü haricinde otomotiv sanayisi ve sağlık sektöründe de kullanılan veritabanı sistemleri, hava taşımacılığı gibi sektörler için de son derece önemlidir. Çağımızın giderek artan bir hızla gelişen sektörü telekomünikasyon için de oldukça önemli olan veritabanı sistemleri, tüm sektörün işlemesini ve gelişmesini sağlamaktadır. İnsan hayatının hemen hemen her alanına bilgisayar girdiği için veritabanı sistemlerinin kullanım alanı da giderek genişlemektedir. Ayrıca veritabanı sistemlerinin kurulumu, sorgulanması, denetimi, güvenliği ve ayarlanması gibi birçok karmaşık konu olduğu için son dönemde “veritabanı yöneticiliği” kavramının da şekillenmesine neden olmuştur.

 

 

Bir Cevap Yazın