Toplam kalite yönetimi nedir?

Eğitim bireylerin kendi inançlarını, değerlerini, isteklerini çocuklarına aktarmak için bir araçtır. Eğitim için yapılan çalışmalar bir felsefenin ürünüdürler. Eğitim için yapılan çalışmaların sonuçlarını hemen almak mümkün değildir. Uygulamaların sonuçları ancak uzun bir vadede ortaya çıkabilir.iyi bir eğitim sistemi belirlerken uzun süreçli bir planlama yapmak gerekir. Eğitim felsefesi içinde yönetimin önemli bir yeri vardır. Ancak iyi bir yönetim sistemi ile eğitimin amaçları ve hedefleri gerçekleştirilebilir. Bir eğitim ortamında kullanılan araçların değişmesi felsefe ve hedeflerin değiştiği anlamına gelmez. logo
Öğrenme ve öğretme birbirinden farklı süreçlerdir. Öğretme aktiviteleri detaylı denetlemekten çok yönetim sürecine daha yakındır. Öğrenme ise toplantı sürecinden ziyade araştırma geliştirme sürecine daha yakındır. Sanayide kaliteli yönetim, her sürecin her yöneticisine bir müşteriyi tanımlamayı gerektirir.
Toplam kalite yönetiminde amaç kaliteli ürün ve hizmet üretebilmektir. Ürün ve hizmetten yararlanmakta olan her birey birer müşteridir. Müşterinin kullanımına uygun olan ürün ve hizmetler kaliteli olarak değerlendirilir. Örgütün dışında kalanlara dış müşteri, içinde kalanlara ise iç müşteri adı verilmektedir. Eğitimde bu noktada zorunluluk vardır. Öğrenci zorunlu alıcı durumundadır. Ancak ekonomide müşteri zorunlulukla karşı karşıya değildir. Ekonomide mevcut olan kalite-müşteri ilişkisinin eğitimde olması mümkün değildir. Öğrenciler eğitimi alıcı konumunda olduklarından dolayı toplam kalite yönetimindeki müşteri yerine alıcı durumundadırlar. Ekonomideki müşteri memnuniyetinin eğitimdeki yansıması ise, öğrencinin isteyerek kendi potansiyelinin en üst sınırında ders çalışmasıdır.

Ekonomik anlamdaki müşterinin kendisine sunulan ürün ev hizmetleri ret etme hakkı olduğu halde eğitimin aktörlerinden öğrencinin böyle bir hakkı söz konusu değildir. Kaliteli eğitim öğrencilerin, eğitimin saptanmış olan amaçları ve hedefleri doğrultusunda en üst düzeyde performans göstermek için isteyerek büyük bir çaba gösterdikleri eğitimdir. Öğrenciler hem çalışan bireylerdir hem de öğretmenin verdiği hizmetin alıcısıdırlar. Öğretmenler ise hem ilk kademe yönetici hem de idarecilerin vermiş oldukları hizmetlerin alıcısı konumundadırlar. Okullarımızın ürünü ise öğrencilerin öğrenme seviyeleridir.
Öğrenme sürecinden yararlananlar önem derecesine göre şöyle sıralanabilir:
1- Öğrencilerin kendileri
2- Öğrencilerin aileleri
3- Geleceğin işveren bireyleri
4- Toplumun geneli

Eğitim hizmeti günlük yaşamımızdaki kaygılardan uzak ve ilk baştaki belirlenmiş amaçları doğrultusunda olmak üzere toplumların kendilerini sonsuza değin devam ettirebilme isteklerini karşılamak amacı ile uygulanır.

Eğitim kurumları şu sebeplerden dolayı toplam kalite yönetimi ile ilgilenmek zorundadırlar:
1. Ahlaki zorunluluk: Eğitim hizmetinin alıcılarının olası en iyi kaliteyi istediklerini belirtilmektedir. Toplam kaliteden daha az olan kimi değerlerin çocukların eğitimi için kabul edilebilir olarak değerlendirilmesi gerekir.
2. Profesyonel zorunluluk: Öğrencilerin her türlü ihtiyaçları ile bağlantı oluşturmayı ve en uygun olan pedogojik uygulamalar kullanarak öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama zorunluluğunu içerir. Eğitimin kalitesini geliştirmek adına profesyonel bir göreve sahip olmak hem öğretmenleri hem de idarecileri kapsamaktadır.
3. Yarışma zorunluluğu: Eğitim kurumları piyasasında eğitimciler ürünlerinin ve hizmetlerinin kalitesini geliştirerek okullar arasındaki rekabetin zorluğunu karşılamalıdırlar. İşbirliğinden önce okul içinde sonra okullar arasında ve ülkeler arasında olması kaliteyi artırabilir.
4. Sorumluluk zorunluluğu: Okullar içinde yaşadığımız toplumun bir parçası olarak eğitim ile ilgili bütün ihtiyaçları karşıladıkları için sorumludurlar. Hizmet ve ürünlerinde yüksek standartları tutturmaları beklenir.

Bir Cevap Yazın