Terörizm nedir?

Bireylerin, grupların veya bir devletin siyasal bir gaye ile girişmiş olduğu, savaş dışı sistemli şiddet eylemlerine denir. Terör eylemleri devlet başkanı veya kral gibi üst düzey yetkililerini , toplumun önde gelen bazı kişilerini veya yargıç veya güvenlik görevlisi gibi kişileri öldürmekten, bir havalimanı ya da alışveriş merkezini bombalamaya kadar değişen çeşitli şekillerde olabilmektedir. Terör insanları korkutup boyun eğmeye zorlayarak, bir egemenliği zor ile kabul ettirmek gayesi ile uygulanmaktadır. Bundan başka karşı şiddet hareketlerine sebep olarak amaca uygun bir siyasal ortam hazırlamak içinde kullanılmaktadır.

teroristler

Terörizmin ve insan kaçırma eylemlerinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Ama modern anlamda terörizmin 19. Yüzyılın ikinci yarısında tabanca ve küçük bombaların geliştirilmesi ve çeşitli devrimci hedeflerine ulaşmak için terörist eylemlere girişmesi neticesi başladığı söylenebilir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da ortaya çıkmış olan bu gruplar terörizmin başlıca eylem şekli olarak benimsenmiştir. Baskıcı polis önlemleri ile ülkeyi daire eden Rus Çarı II. Aleksandır’ın 1881 yılında bombalı bir saldırı sonucu öldürülmesi bu tarz eylemleri en iyi örnektir.

Bir devletin kanuni sınırlamalarına aldırmadan, hapis, tutuklama, işkence ve idam gibi uygulamalar ile korku ortamı yaratarak halka ekonomik, siyasal ve toplumsal amaçlarını benimsetmeye çalışması devlet terörü olarak adlandırılmaktadır. Birinci Dünya Savaşından sonra Almanya’da Naziler iktidara gelmek ve sonra da yönetimlerini sürdürebilmek amacı ile terörizmden faydalanmışlardır.

Yakın zamanda Şili ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinde devlet terörünün en çarpıcı olayları yaşanmıştır. Günümüzde ise İsrail işgal etmiş olduğu Filistin topraklarındaki halkı sindirmek için terörizme başvurmaktadır.

1990 yılında İtalya’da NATO’ya bağlı Gladio isminde bir terör örgütünün ortaya çıkartılması tüm dünyada büyük bir yankı uyandırmıştır.İtalya’da büyük çaplı terör olaylarına karıştığı iddia edilen Gladio’ya benzer diğer NATO ülkelerinde de faaliyette bulunmuş olmasından şüphe edilmiştir.

Terörizm ile mücadele ve hatta terörizmi tanımlamada karşılaşılmakta olan en önemli zorluk, karşıt siyasal görüşe sahip kişilerin belirli bir şiddet olayını tamamen farklı olarak değerlendirmesidir. Birinin terör eylemi olarak nitelendirdiği bir olayı bir başkası farklı olarak değerlendirebilmektedir. Terörizmi bir politika olarak benimseyen hükümetler, halkta korku yaratan uygulamalarını genellikle huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik önlemler olarak yansıtmaktadırlar.

Mısır’daki Müslüman kardeşler gibi dinsel amaçlı terör örgütleri de bulunmaktadır. Ortaçağ’daki Engizisyon uygulaması dinsel amaçlı terörizmin en önemli örneğidir. Eski Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki Baader- Meinhof, İtalya’daki Kızıl Tugaylar, Fransa’daki Doğrudan Eylem, Japonya’daki Kızıl Ordu, 20. asrın ikinci yarısında gelişme göstermiş olan dünyanın en tehlikeli terör örgütleri olmuşlardır.
Uyuşturucu çetelerinin girişmiş olduğu terör eylemleri Kolombiya’da en doruk noktaya ulaşmıştır. Güney ve Orta Amerika’nın diğer ülkelerinde de bu tip olaylar artmıştır. Terörizmin günlük yaşamın parçası haline geldiği bir bölge de Ortadoğu’dur. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalayan emperyalist güçlere karşı yürütülen mücadele esnasında yeniden canlanmıştır. Filistinli Araplar ile Yahudiler arasında ciddi çatışmalar meydana gelmiştir.

1979 yılında İran’daki İslam Devrimi ,Lübnan’daki iç savaş ve Filistin’deki İsrail işgalinin sürmesi, terörizm etkinliklerini artırmıştır.Yakın zamanda görülen terörizm eylem biçimi hava korsanlığıdır. 1960’lı yılların sonlarından itibaren yaygınlaşmıştır. Hava korsanlığı ilk olarak 1960 yılında ABD uçaklarının Küba’ya kaçırılması şeklinde gerçekleşmiştir. 1980’li yıllarda Türkiye’de ASALA adında bir örgüt terörizm faaliyetlerinde bulunmuştur. Yine 1980’li yıllardan itibaren PKK adında örgüt uzun yıllardır Türkiye’de son derece zara verici faaliyetlerde bulunmuştur.

Bir Cevap Yazın