Takım çalışmasının motivasyona etkisi var mı?

Bugün iş yerlerinde motivasyon eksikliğinin yaşanması, işlerin önünde en büyük engel olarak görülüyor. Motivasyonun sağlanması ve işçilerin kendilerini daha iyi hissedip, firmayı sahiplenebilmeleri adına yapılan çalışmalar arasında en öne çıkanı, takım çalışmasıyla yürütülen önemli vazifeleri çalışanlara verilmesi.takim-olmak

Takım çalışmasının kişiler üzerinde ki motivasyonu arttırmasının en önemli sebebi stresi azaltması. Yani kişi tek başına aldığı bir vazifenin yapılıp, yapılamayacağı kuşkusuyla strese düşmekte kurtularak, takım halinde alınan bir sorumluluğun daha başarılı olacağını ve sorumluluğun sadece kendi üzerinde olmaması gibi etmenler, kişinin motivasyonunu daha da arttırıyor. Bunun yanında takım işinde kişilerin aralarında sıcak ilişkilerin başlaması, ast ve üst ilişkisinden çok aynı gayeye odaklanan bir takımın var olması, iletişim seviyesini daha da üst seviyelere çıkarıyor. Bu da kişilerin kendilerini ifade etme, fikir ve düşüncelerini açıklama konularında rahat davranmalarına olanak sağlıyor.

Ayrıca kurulan organizasyonun takım içerisindeki kişileri sahiplenmesi, motivasyona etki eden önemli bir husus. Kişi kendisinin firma kültürüyle daha çok alakadar görüyor ve önem verildiğinin hissine sahip oluyor. Bu çalışmalardan alınan neticenin daha iyi ve sağlam olmasına olanak veriyor.

Takımın başarıya ulaşması demek, takım üyelerinin kendilerini başarılı sayması anlamına geliyor. Bunlar ödüllendirildiği zaman daha fazla üretken olmaya kendisini adayan kişilikler ortaya çıkacaktır. Başarılı olmuş bir organizasyonu ödüllendirmekten vazgeçtiğinizde ise, onların başarılı oldukları duygusunda bir şüphe yaratırsınız. Buda bir sonraki çalışmalarında daha az üretken veya kendilerine güven eksikliği meydana getireceğine inanabilirsiniz.

Takım çalışmasıyla sağlanan motivasyon en düşük maliyetli olanıdır. Bireyleri tek olarak motivasyon için eğitmek, daha zor ve maliyeti fazla olan bir durumu ifade eder. Bu durumda takım çalışmasına odaklı bir kurum kültürü çalışmalarının yapılması, her zaman işletmeler için önemle yerine getirilmesi gereken bir husus.

Bir Cevap Yazın