Suriye’de tampon bölge kurmak yararlı mıdır?

Suriye iç savaştan dolayı bugünlerde sık sık duyduğumuz tampon bölge tampon bölge, iki ülke arasında ya da düşman iki birlik arasında milletleri veya belirli grupları ayırmak için oluşturulmuş ara bölgeye verilen addır. Eğer iki taraf arasındaki tampon bölge bağımsız bir devletten meydana geliyorsa buna tampon devlet denir. Tampon bölgeler askerden arındırılmış bölgeler olup genel itibari ile grupların veya milletlerin arasındaki şiddeti önlemek. çevreyi korumak, yerleşim yerlerinin herhangi bir endüstriyel kazalardan ve felaketlerden korumak, tutukluların kaçarken rehine almasını ve saklanmasını önlemek, gibi amaçlar için oluşturulur. Tampon bölge kurmak bu amaçlar çerçevesinde düşünüldüğü zaman kısmen de olsa yararı olabilecek bir çözüm yoludur. Ancak tampon bölgenin sürekli olması daha sonraki dönemlerde farklı sorunların ortaya çıkmasına yol açabilir.
tt
Ülkemiz Suriye’deki savaştan dolayı en çok göçün olduğu ülkelerden bir tanesidir. Yaklaşık olarak Suriye iç savaşı nedeniyle 1 Milyon’dan fazla kişi sınırlarımız içerisinde yerleştirilmiş ve ülkemiz tarafından bütün temel ihtiyaçları karşılanmaktadır. Türkiye gerek bu göçleri azaltmak ve gerekse IŞİD’den kaçanları burada karşılamak üzere Suriye’de bir tampon bölge hazırlamak istemektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında “tampon bölge için hazır olun” talimatı vermiştir. Genelkurmay Başkanlığında bu nedenle tampon bölge oluşturulması için harekat planlamasına başlamıştır. Şu an, tampon bölge için Birleşmiş Milletler kararının beklenmekte olup, BM’de bu yönde bir karar için yoğun çaba harcanmaktadır.

Genelkurmay Başkanlığı, her türlü olasılığa karşı çok sayıda planlama yapmaktadır. Planlama, çeşitli tampon bölgeler üzerinden cep tampon, hat tampon olarak düşünülmektedir. Her plan için, hangi birliklerin ve kaç sayıda askerin harekata katılacağı ayrı ayrı hesaplanmaktadır. O bölgeyi korumak için yeterli olacak birlik tipi ve sayısı belirleniyor. Tampon bölge kesinleştiği zaman da bunun türüne göre yapılmış olan plan uygulamaya konulacaktır.
Tampon bölgeyi ülkenin güvenliğini sağlamak için ilan edilmesi gerektiğini savunan stratejistler olmakla birlikte aksini savunan stratejistlerde bulunmaktadır. Tampon bölgeyi savunanlara göre güvenlikli bölgede daha çok insanı yardım amaçlı olarak ilan edilmelidir Oraya çatışmadan kaçan siviller korumalı olarak gelip hayatlarını sürdürürler. Güvenlikli bölgede hem insani yardım yapılır, hem de oraya gelen siviller daha rahat korunur.

Tampon bölge genel olarak savaş durumundaki ülkeler içindeki sivillerin korunması için Birleşmiş Milletler kararıyla savaş halindeki ülkelerin ya da ülkenin sınırları içinde kurulması gereken korunaklı ve savunmalı bölgeler olduğundan dolayı büyük öneme sahiptir. Bu korunak ve savunma sadece Birleşmiş Milletler’in oluşturacağı askerler tarafından sağlanmaktadır. Ancak BM hala bu konuda net bir karara varabilmiş değildir. Tampon genişliğinin ne olacağı Suriye’nin ne kadar içine doğru kurulacağı hala netlik kazanmamıştır. Ayrıca tampon bölgenin ne kadar yararlı olacağı da bilinmemektedir. Ancak şöyle de bir tehlike hala bulunmaktadır. Bu tampon bölge ileride bir Kürt devletinin kuruluşu için başlangıçta olabilir. Bundan dolayı son derece iyi planlanmalı ve öyle hareket edilmelidir.

Kimi çevreler tampon bölgeye karşı çıkarak hükümeti uyarmaktadır. Bölgenin içine girmek ülkeyi ateşe atmaktır diye düşünmektedirler. Ortadoğu kaynayan kazan olmaya devam ettiği müddetçe ülke bundan zarar görmekten kaçamaz. Ve PYD’nin bölgedeki varlığı işi daha çıkılamaz hale getirmektedir. Tampon bölgede PYD’nin daha sonra hakimiyet kurması büyük tehlike arz etmektedir.

Bir Cevap Yazın