Burun estetiği revizyonu nasıl yapılır?

burun estetiğiBurun estetiğinde revizyon ameliyatı, yapılan ilk ameliyatın sonucundan memnun kalınmadığı durumda, ilk ameliyatta giderilemeyen şekil bozukluklarını düzeltmek ve solunum fonksiyonunda meydana gelecek olumsuzlukları gidermek amacıyla yapılır.

Burun estetiğinde revizyon zor mudur?

Yapılacak ameliyat ilk ameliyata göre daha zor geçer. Bunun nedeni ilk ameliyat yapılırken burun yapısına müdahale edilip, iç dokusu değiştirilmiştir. Ancak bu durum revizyon burun ameliyatının sonucunun olumlu olmasına bir engel değildir. Bu ameliyatın zor geçmesinin sebebi ilk ameliyat yapılırken ihtiyaç duyulan iç dokuların burundan fazla miktarda çıkarılmasıdır. Bu dokular burun yapısının arzu edilen biçime gelmesi için gerekir. Burunda olan eksiklik kıkırdak dokularda daha fazla olur. Estetik cerrah bu yönden ameliyat sırasında biraz zorlanabilir. Ancak vücudun başka bölümünden uygun dokularla bu sorun rahatlıkla çözülebilir.

Burun estetiğinde revizyon hangi durumlarda gerekir?

Yapılan ilk ameliyatın sonunda estetik cerrahın uygun gördüğü ameliyat planı dışında gelişen bazı sorunların olması burun estetiği revizyonu yapılmasını gündeme getirebilir. Meydana gelen sorunlar arasında septum kıkırdağında eğriliğin olması, burun sırtının istenenden daha az ya da fazla miktarda alınması, burun ucundaki şekilsizlikler gibi etkenler olabilir. Bu sorunların oluşması burun içinde olan dokuların canlı olmasından ve farklı davranışlar göstermesindir. Burunda bulunan dokuların ameliyata verdiği tepkiler değişik olabilir.  Dokuların ameliyata tepkisinin ne olacağıyla ilgili önceden bir fikir yürütülmesi çok zordur.

Burun estetiği revizyonunun diğer bir nedeni ameliyattan önce hasta ve estetik cerrahın burun yapısı ve estetiği konusunda ortak bir noktada buluşmaması, yani doktor ve hasta arasındaki köprünün gerektiği gibi kurulmaması gelir. Ameliyattan sonra sonucun doktoru memnun etmesi, fakat hastanın bu sonuçtan memnun olmaması gibi nedenlerde burun estetiği revizyonunun yapılması gündeme gelebilir. Bunun nedeni hastanın bu ameliyattan beklediğini doktoruna doğru olarak aktarmaması ve doktorun burunda yaptığı değişikliğin hastanın isteği gibi olduğunu düşünmesidir.

Uygulanan ilk ameliyat hastayı memnun etmemiş, burundaki ameliyat sonrasında istenmeyen sorunlar oluşmuş ya da ameliyatın fonksiyonel olarak istenen gibi olmaması durumunda revizyon burun estetiği yapılır. Ameliyatın yapılma sebebi ne olursa olsun, estetik cerrah yeni yapılan ameliyat için yeniden planlama yapar. Ameliyat sonrası oluşan sorun tespit edilerek, kolay şekilde giderilmesine çalışır. İlk ameliyat sırasında burun içinden fazla oranda doku alınmışsa, yeni ameliyat sırasında gerektiğinde başka bölgelerden kıkırdak dokusu alınır ve revizyon burun estetiği yapılır.  Uygulanan ilk ameliyatta burunda iyileşme olduysa, revizyon burun estetiğinin ilk ameliyatı yapan doktor tarafından yapılmasında fayda vardır. Çünkü ilk ameliyatta ne yaptığını bilen bir doktorla, revizyonda daha başarılı sonuçlar alınır. Revizyon burun estetiği yaptırmak için, ilk ameliyattan sonra en az bir yıl beklenmelidir. Bundan süreden önce yapılan revizyon ameliyatlarının başarı şansı düşük olur.

Burun estetiği revizyonu hangi durumlarda yapılır?

  • Kalkık bir burun isteği: Burun estetiği revizyonu düşük olan burnu kaldırmak için yapılırsa, oldukça zor geçecektir. Çünkü ameliyatla düşük olan bir burnun kaldırılması, kalkık olan burnun indirilmesinden daha zor olur. Burnu kaldırmak için kıkırdak dokusu eklenmesi gerekir.
  • Düşük burun isteği: Planlanan burundan yeteri kadar doku çıkarılmadığında, bu sorun yaşanır. Burun estetiği ameliyatlarından oldukça sık yaşanır. Revizyon sırasında burun iç dokusunda olan fazlalık doku çıkartılıp işlem yapılır.
  • Burun sırtının az alınması: Ameliyattan sonra burun yapısında kemerli görünüm varsa, burun estetiği revizyonu yapılmalıdır.
  • Burun sırtının fazla miktarda alınması: Ameliyattan sonra burun yapısı oyuk gibi olur. Bu yüzden yeni bir revizyon ameliyata ihtiyaç olabilir. İç bölüme ek kıkırdak konarak revizyon edilir.

Bir Cevap Yazın