Kuran’da kıyamet ve cinler hakkındaki bilgiler nedir?

kuranda kıyametKuran’ı Kerim’de pek çok konuyla alakalı bilgiler verildiği gibi kıyamet ile ilgili yaklaşık yüz tane kadar surede bilgi verilir. Birçok ayetin içinde kıyametin yaklaşarak gelmekte olduğu ifade edilir. Bundan başka halk arasında yaygın olarak, tamamen uydurma inançlar içinde pek çok kıyamet alametleri söylenir. Böyle olaylar yaşamda gerçekleşmemektedir. Bu gibi söylemler insanların kafasını iyice karıştırmaktan öteye gitmez. Bunun yerine, kıyamet kopmadan önce İslam’ın bize öngördüğü gibi yaşamak ve dinimizin gereklerini yerine getirmek gerekmektedir. Hiç kimse öldükten sonra, tekrar dünyaya dönerek yapmış olduğu hataları düzeltemez. Kuran’da kıyamet zamanının kimse tarafından bilinemeyeceğini, bunun sadece ALLAH tarafından bilineceği anlatılır.

Kuran’ı Kerim’de öyle bir sure bulunur ki, okuyan kişiye kıyamet günü şefaat edilir. Bu sure herkesin bildiği Yasin suresidir. Yasin suresini kişilerin, dünya ve ahiret korkuları gider,  içinde olan bütün sıkıntılarından kurtulur. Peygamberimiz (s.a.v.)  Yasin Kur’an’ın kalbidir, demiş. Yasin suresi kıyamet gününde tüm susuzluğu önler. Bir de Fatiha süresi vardır ki, okuyana kıyamet gününde Allah’ın gazabını önler. Fatiha okuyanın mükâfatı, bu kişiye cehennem ateşinin haram olmasıdır. Dünya ve ahiret saadetine erişebilmek için bol bol Fatiha suresini okumalıyız.

Kuran’da kıyamette önce müminlerin ruhu alınacak, ahirete gidecekler böylece kıyamet kötülere ve kâfirlere kopacak denir. Bir Müslüman için kıyametin ne zaman kopacağı o kadar önemli olmamalıdır. Kıyamet koptuğunda başlayan sonsuz hayata ne kadar hazır olduğu önemlidir. Dünya hayatındayken kendimizi her an kıyamet kopacakmış gibi hazırlamalı, bol bol dua etmeli, iyilik yapmalı, haramdan uzak durulmalı, İslam’ın şartlarını yerine getirmelidir. Bir bölüm insanlar ise kıyamet zamanını inkâr eder. Gerçeği öğrenmek için tek kaynak Kuran’ı Kerim’dir. Kıyamet zamanının yaklaşarak gelmekte olduğunu birçok ayette bizlere açıklamaktadır. Burada en önemli yol göstericimiz Kuran’ı Kerim olmalıdır. Onun dışında hiçbir söyleme itibar edilmemelidir.

Kuran’da Cinler

Cinler hakkında her zaman bir şeyler söylenmiştir. Ancak bu konu hakkında da en doğru bilgiye Kuran’dan ulaşabiliriz. Kuran’da cinlerin varlığı, yaradılışı ve insanlarla ilişkileri hakkında pek çok bilgi bulunmaktadır. Cinler insanlardan daha farklı bir boyutta yaşamakta olup, insanları her zaman izleyebilir. Fakat biz insanlar onları göremeyiz. Kuran ayetlerinden anlaşılacağı gibi cinlerinde aynı insanlar gibi ilişkileri bulunur ve onlar gibi yaşarlar. Cinler Allah’a ibadet etmek için yaratılmışlardır.  Kuran’da cinlerle ilgili yaklaşık olarak kırk iki adet ayet bulunur. Cinlerin insanlara musallat olabileceğiyle ilgili bilgileri ayetlerden öğreniriz. Hem iyi hem de kötü niyetli cinler vardır. Bazen bunlar insanlara musallat olur. Cinlerden korunmak için insanlarda dualara sığınmalıdır. Ayetel Kürsi ve Yasin sureleri cinlerden korunmak için okunabilecek en kıymetli dualardır. Ayetel Kürsi’yi okuyan insan yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayetel Kürsi Kuran’ın dörtte biridir. Cinlere karşı yardım alınacak olan duaların en büyüğüdür. Ancak sadakatle, içten ve samimi okunması gerekir. İçinde Allah’ın yüce ismini barındırmakta ve Allah’ı tanıtmaktadır. Bu duayı okuduğumuzda yanımızda bir koruma muhafızı gibi bizimle gezer.

Yasin suresi de cinleri etrafımızdan kovmak için okunmalıdır. Yasin suresi seksen iki ayetten oluşur ve içinde ismi azam vardır. Yasin suresi Kuran’ın kalbidir. Sayılamayacak kadar çok fazileti vardır.

Cin suresinin 14.ayetinde anlatıldığı gibi; cinlerin bir kısmı Müslüman, bir kısmı da zulmedenlerden olur. Ateşten yaratılmış olduklarından, her şekle girebilir, duyu organları ile algılanmazlar. Bu sebeple kötü cinlerden korunmak için Yasin ve Ayetel Kürsi dualarını devamlı olarak okumalıyız. Kuran’da cinlerin varlığı açıkça anlatılmış ve korunmak için yine dualara sığınmamız gerektiği açıkça belirtilmiştir. Cinlerde Allah’a hizmet etmek için yaratılan varlıklardır. İnsan olarak bizlerde Allah’ın kullarıyız. Kendimizi kötü cinlerden koruyabilmek için Allah’a sığınmalı ve dualar okumalıyız.

Bir Cevap Yazın