Alzheimer yaşlılık hastalığı mı?

alzheimerAlzheimer hastalığı insanlarda yaşlılık döneminde oluşan, genellikle 65 yaşın üstünde olan kişileri etkisi altına alan, bunamayla birlikte seyreden ilerleyici tarzda bir rahatsızlıktır. Bunun seyri yaşlanmada görülen diğer rahatsızlıklardan daha ağır ve daha farklıdır. Zihinsel fonksiyonlarda bozulmaya neden olduğundan, kronik beyin yetmezliği gelişmektedir. Sinsi bir şekilde ilerleme gösteren ve beyinde hasar yapan bu hastalığın tam olarak sebebi bilinmez. Sürekli şekilde ilerleme gösteren ve beyinde yaptığı hasarda herkeste farklı olan bir sorun meydana gelmektedir. Tedavisi henüz kesin olarak yapılamayan hastalığın ilerleyen aşamalarında, hastalar kendi gündelik işlerini bile yapamaz duruma gelir ve başkalarının bakımına muhtaç olur.

Alzheimer herkeste farklı bir süreçte gelişir

Kişilerin yaşları, kişisel özellikleri, ailevi öyküsü, genel sağlığı, etnik ve kültürel yapısı hastalığın seyrinde önem taşımaktadır. Yaşı ilerlemiş nüfusun artması, hastalığın toplumda görülme sıklığını arttırıcı bir etkendir. Kadınlar bu rahatsızlıktan erkeklere göre daha fazla etkilenmektedir. Bunun nedeni kadınlarda ortalama yaşın daha yüksek olması ve yaşı ilerlemiş kadın nüfusunun erkeklere göre daha fazla sayıda olmasından kaynaklanır.

Depresyon Alzheimer hastalığı için risk faktörü müdür?

Yaşlı bireyleri etkisi altına alan depresyon bu hastalığın oluşmasında da etkili olmaktadır. Bazen bu etkiler bunamayla karıştırılabilir. Bundan başka düşük eğitim seviyesi, kafa travması, yüksek tansiyon, kolesterol seviyelerinde olan yükseklik risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Ailede birinci derecedeki akrabalarda Alzheimer hastalığının olması da riski arttırmaktadır.

Hastalarda beyin değişimleri

Hafızanın depo edilmesi için beyinde belli bir yer bulunur. Beyindeki zihinsel faaliyetlerin gerçekleşmesi farklı bölgelerin çalışmasıyla meydana gelir. Bu hastalık beynin temel fonksiyonlarının olduğu nöronu tahrip etmektedir. Bu hasarın hafız sistemi içinde olan hipotalamusta daha erken başlaması söz konusudur. Bu yüzden unutkanlık hastalığın ilk belirtisi olarak yaşanır. Bu belirtiyi sırasıyla duygu ve düşüncenin etkili olduğu diğer alanlar ve beyin korteksi izlemektedir. Bu bölgelerin hasar görmesinin ardından, beyin kütlesinde küçülme meydana gelir. Bu etkiler sonucunda hastanın dil becerileri, muhakeme kapasitesi ve plan yapma özellikleri azalma gösterir. Zaman içinde davranışlarda saldırganlık ve şüphe duyma oluşmaya başlar. Hastalığın ilerlemesini tamamlamasından sonra, yemek yemede zorlanmak, idrar yapmada sorunlar yaşama gibi etkiler meydana gelir. Hasta kendini kontrol edemez bir duruma ve başkalarının bakımına muhtaç duruma gelir. Bu hastalığın ilerleyici tarzda olması, tedavisinin olmaması olumsuzluk meydana getirse de, erken dönemde teşhis edilmesiyle ilerlemesini yavaşlatabilmek için bazı tedavi yolları bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın