Spiritualizm nedir?

spiritualizmSpiritualizm, Latince’de “ruh” anlamına gelen “spiritus” kelimesinden türemiş olup; kısaca “ruhçuluk, tinselcilik, öte alemcilik” gibi anlamlara sahiptir.

Spiritualizm, ruhla ilgili tüm konuları kapsamaktadır. Bu geniş ifadeye rağmen aslında esas olarak dini bir kavram olarak ele alır ve özellikle öteki dünya, sonsuzluk, diğer alem gibi manevi olgular üzerinde yoğunlaşır.

“Spiritualizm nedir?” sorusunun bazı alt başlıklar ile açıklanması mümkündür. Bu alt başlıklar şu şekildedir:

  1. Maneviyat ve inanç
  2. Saygı
  3. İnsanın dünyayı ve kendisini tanıması
  4. İnanma, itaat etme, tanıma, bilme, farkında olma
  5. Tanrı’ya inanma, dua etme
  6. Hoşgörü
  7. Meditasyon

Spiritualizmin iki türü olduğu kabul edilir:

  • Felsefik Spiritualizm
  • Deneysel Spiritualizm

Spiritualizmin ana hedefi ve içeriği maneviyata yoğunlaşmak, benmerkezli ve materyalist olmaktan tamamen uzak bir inanca sahip olmaktır. Spiritualizm ile ilgili olarak yanlış bilinen bir husus, bu akımın reenkarnasyonu koşulsuz kabul ediyor olmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde isminde “spiritualist” kelimesi bulunduğu halde reenkarnasyonu kabul etmeyen, ilke olarak bu kavrama inanmayan, reenkarnasyonun var olduğunu kabul etmeyen birçok kuruluş bulunmaktadır.

Spiritualizm akımını benimseyenlere genel olarak “spiritualist” denmektedir. Spiritualistler, aynı akımın temsilcisi gibi görünseler de aslında kendi aralarında pek çok açıdan önemli farklılıklar söz konusudur. Ancak, yine de hepsinin buluştuğu ortak bir nokta vardır ki, o da manevi bir varlık olan ruhun var olduğunu kabul ediyor olmalarıdır. Ancak, ruhun var olduğunda hem fikir olsalar da, ruhun niteliklerine ve işlevlerine yönelik kabul ettikleri öngörüler birbirinden önemli oranda farklı olabilmektedir. Örneğin, bir kısım spiritualist, ruhun sürekli değişim ve gelişim halinde olan bir varlık olduğuna inanırken, bir başka kısım ruhun kendine özgü, orijinal olduğunu ve değişmediğini kabul etmektedir.

Bu nedenle kısaca denebilir ki tek bir kavram olduğu halde spiritualizm, çok farklı şekillerde ele alınmakta olan bir akımdır.

Bir Cevap Yazın