Saf su nedir?

İçeriğinde bulunan tüm organik ve inorganik bileşenlerden arındırılan saf su, çeşitli destilasyon (damıtma) yöntemleri kullanılarak elde edilir. Günümüzde birçok farklı bilim dalının laboratuvar ortamında yapılan neredeyse tüm çalışmalarında saf su kullanılmaktadır. Laboratuvar ortamında üretilen ve üzerinde çalışılan tüm çözeltilerde de yine saf su kullanılmaktadır. İlgili araştırmayı ya da üretimi yapan kurum veya kuruluş uygulamada saf su kullanmadıysa, bu durumu muhakkak ürün üzerinde ya da çalışma raporlarında belirtmek zorundadır. Saf su bu nedenle günümüz bilim dünyası açısından oldukça önemli ve gereksinim haline dönüşmüş bir maddedir.

Farklı bilim dallarının laboratuvar ortamında yürütülen çalışmalarında kullanılan saf su genellikle tek kullanımlıktır. Üzerinde birden fazla işlem yapılan suyun saflık derecesi bozulduğundan çalışma sonuçlarının da değişmesine neden olacaktır. İtinalı destilasyon yöntemleri kullanılarak saf hale getirilen su bazı durumlarda kompleks bileşenler içerdiğinden yine de tam saf hale gelmez. Bu tür durumlarda gerçek anlamda saf su elde etmek için destilasyon işlemi ardı ardına iki defa tekrarlanmaktadır. Böylece çift destilasyondan geçen su içeriğindeki tüm inorganik ve organik maddelerden arınarak saf su haline dönüşmektedir.

Bazı suların yalnızca tek bir damıtma işlemi ile saf hale gelememesi, laboratuvar çalışmaları için damıtma yöntemlerinin de geliştirilmesine neden olmuştur. Bu yöntemlerden en çok kullanılanı ise destilasyon işleminden önce suya belirli bir oranda “Kalsiyum Permanganat” eklemektedir. Kalsiyum Permanganat suyun içindeki gerek organik gerekse de inorganik bileşenlerin daha kolay ayrışmasını sağlayarak, suyun çok daha hızlı ve pratik bir şekilde saf hale gelmesine yardım olur. İçinde birçok farklı bileşen barındıran saf olmayan su iletken özelliğe sahipken, tüm yabancı maddelerden arındırılan saf su için bu tür bir elektrik iletkenliğinden söz etmek mümkün değildir.

19. yüzyıldan itibaren suyun damıtılmasına yönelik birçok yöntem üzerinde çalışılmış ve özellikle kimya bilimi bu konuya büyük ilgi göstermiştir. Günümüzde tıbbi çalışmalardan ilaç üretimine oldukça geniş bir alanda yapılan tüm laboratuvar çalışmaları, kullanılan saf su sayesinde başarılı olmaktadır. Saf suyun elde edilmesi için kullanılan çifte destilasyon yöntemleri için dahi camdan yapılmış yeni teknik ekipmanlar geliştirilmiştir. Modern teknoloji sayesinde günümüzde saf su hızlı ve pratik bir şekilde üretilebilmekte ve bilimsel araştırmalar çok daha verimli şekilde sürdürülebilmektedir.

Bir Cevap Yazın