Feldspat nedir?

Boya sanayinden seramik üretimine, cam eşyalardan elektronik devrelere kadar oldukça geniş bir alanda kullanılan feldspat, mineral yapılı bir maddedir. Endüstriyel değeri giderek artan bir mineral olması nedeniyle son yıllarda dünya genelinde birçok devlet feldspat rezervlerinin yönetimi konusunda akılcı politikalar uygulayarak, bu doğal mineralden oldukça büyük gelir elde etmektedir. Feldspat mineral yapılı bir bileşen olduğu için doğada birçok farklı madde ile etkileşim içine girerek oldukça değişik bileşimlerle oluşabilir ancak yine de genel olarak dünya üzerinde kullanılan feldspat rezervlerini üç ana başlık altında toplamak mümkündür: Kalsiyumlu feldspat, Sodyumlu feldspat ve Potasyumlu feldspat.

Potasyumlu, Sodyumlu ve Kalsiyumlu feldspat mineral içeriği bakımından birbirinden farklı özellikler gösterse de her üç tür feldspatın da benzer fiziksel yapılara sahip olduğu söylenebilir. Özgün ağırlığı yaklaşık olarak 2,5 ağırlığında olan feldspat mineralinin Mohs Sertlik Skalası değeri ise 6’dır. 6 sertlik derecesi ile endüstriyel sanayi için işlevsel bir mineral olan feldspat oldukça kolay bir şekilde işlenebilir. Feldspatın kolay işlenebilir özelliği sayesinde günümüzde cam ve seramik ürünler hızlı ve yüksek verimli bir şekilde üretilebilmektedir. Dünya genelinde Kalsiyumlu feldspat en az kullanılan ürün olmakla birlikte genel olarak en çok Sodyumlu feldspat işlenir.

Dünya çapında endüstrinin çok farklı alanlarında işlenen Sodyumlu ve Potasyumlu feldspat en çok cam sanayinde kullanılmaktadır. Dünya genelinde yapılan toplam feldspat üretiminin yaklaşık olarak %60’ı cam, %35’i seramik, %5’i kauçuk, boya ve plastik sanayinde kullanılır. Feldspat aslında boya sanayinde çok yaygın kullanılmasına rağmen boya içeriğine çok az eklendiği için genel yüzde de son sıralarda yer alır. Boya sanayinde kullanılan feldspat minerali daha çok dolgu malzemesi olarak işlenmektedir. Doğal olarak kristal bir yapıda oluşan feldspat minerali, dünyanın birçok yerinde oldukça kolay bir şekilde bulunabilir. Feldspat her ne kadar çok kolay çıkartılabilir olsa da, endüstriyel kullanım için uygun yapıda olan feldspatın bulunması çok daha zordur.

Türkiye de dünya feldspat üretiminde önemli bir konuma sahiptir. Son verilere göre yaklaşık olarak 130 milyon ton feldspat rezervine sahip olan Türkiye, bu rakamlar ile dünyadaki toplam feldspat rezervinin %10’luk bölümüne sahiptir. Ülkemizde her geçen yıl daha da büyüyen feldspat üretim sektörü dünya genelinde ülkemizin önemli bir konuma sahip olmasını sağlamıştır.

Bir Cevap Yazın