Röportaj ile haber yazısı arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir?

Haber yazıları doğruluk ilkesi doğrultusunda habercinin görüşü yazılmaksızın olayın olduğu gibi kaleme alınmasıdır. Röportaj ise kişinin şahsi düşüncelerini içerebilir.

İkisi de hem radyo/tv gibi görsel ve işitsel yayın organlarında hem de gazete/dergi gibi yazısal olarak yayımlanabilir.

İki yazı türünde de fotoğraf, video gibi belgeler kullanılabilir.

Toplumsal, siyasi, sanatsal birçok kategorideki olaylar her iki yazı türüne de konu olabilir.

Haber yazısı da röportaj da gazetecilerin işidir. Bazen edebiyat yazarlarının da röportaj yaptığını görürüz.

Bir Cevap Yazın