Korsan yazılım nedir?

Bilgisayarlarda farklı amaçlar için kullanılan geniş içerikli programların yani yazılımların tamamı fikir ve sanat eserleri kapsamına girdiğinden, bu tür yazılımları kullanmak için “eser” yani yazılım sahibine bir ücret ödenmesi gerekir. Yazılımı geliştiren gerçek ya da tüzel kişinin ilgili yazılımın kullanım haklarını belirli bir bedel karşılığında devretmesi durumunda kullanılan yazılım lisanslı yazılım olurken, bu tür telif hakkının söz konusu olduğu materyallerin izinsiz olarak kullanılması korsan yazılım kullanımı manasına gelmektedir.

Warez olarak da bilinen korsan yazılım, bir takım insanların telif hakkı yasalarını ihlal ederek ilgili yazılımdan para kazanması durumuna da neden olur. Korsancılık olarak bilinen bu telif hakkı yasa ihlalleri, ilgili materyalin yasa dışı yollarla kopyalanması, dağıtımının yapılması ve çeşitli yöntemlerle çoğaltılmasını kapsar. Günümüzde organize suçlar başlığı altında incelenen korsan örgütlerin haricinde, internet üzerinden kamu paylaşımına açık olan sunuculara bu tür yazılımların yüklenmesi (upload edilmesi) de, telif hakkı yasalarının ihlal edilmesine neden olmaktadır.

Korsan yazılımın gelişimi ilk dönemlerde yalnızca bilgisayar hakkında bilgi sahibi olan yeraltı örgütlerinin yürüttüğü bir illegal faaliyetken, günümüzde interneti olan tüm ev kullanıcıları da gerek bilinçli bir biçimde gerekse de bilinçsizce korsan faaliyetlerde bulunmakta ve bu faaliyetlere yardımcı olmaktadır. Kitap ve müzik albümlerinden sonra bilgisayar yazılımlarının da yaygın bir biçimde kopyalanması, korsan yazılım kullanımının her geçen gün daha da artmasını sağlamaktadır. 1990’larda kasetlerin kopyalanarak korsancılık faaliyetlerinin yapılmasına İngilizce “Wares” denirken, 2000’lerde bilgisayar teknolojilerinin hızla yayılması ve korsancılık faaliyetinde bulunanların yazılımlara da el atmasıyla bu tanım Warez olarak değişmiştir.

İnternetin emekleme döneminde bağlantı hızları büyük boyutlu dosyaların internet üzerinden transfer edilmesini büyük oranda zorlaştırdığından korsan faaliyetler genel olarak CD’ler aracılığı ile yapılırken, günümüzde giderek hızlanan internet bağlantıları her ev kullanıcısının boyutuna bakmaksızın dilediği içeriği indirebilmesine (download) olanak sağlamaktadır. İçinde bulunduğumuz dönemde korsan yazılım faaliyetlerin bulunan insanlar da kendilerini birer satıcı olarak gördüğünden, Warez gibi isimler kullanarak sektörde “haklı bir yere sahip oldukları” imajını yaratmaya çalışmaktadır. Kuşkusuz ekonomik şartlar nedeniyle insanların lisanslı yazılım kullanmayı tercih etmemesi de, korsan yazılımın hala devam etmesinin en büyük nedenidir. Sonuç olarak korsan yazılım işi de tıpkı diğer ticari alanlarda olduğu gibi, “arz-talep” ilişkisine bağlıdır.

 

Bir Cevap Yazın